Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Patroonherkenning

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Contents:Dit vak gaat over het classificeren en analyseren van patronen. Als belangrijkste voorbeeld zullen we kijken naar patronen in images, maar de patroonherkenningsmethoden zijn algemener toepasbaar. Er zijn enorm veel toepassingen van patroonherkenning, zoals industriële inspectie (beoordeling van geweven materialen), biomedisch onderzoek (chromosoomanalyse), remote sensing (aardobservatie), astronomie (sterrenstelselonderzoek), en beveiliging (vingerafdruk- en handschriftherkenning). Doordat er steeds meer meetgegevens beschikbaar komen, wordt het ook steeds meer noodzakelijk om automatisch te beoordelen of er relevante patronen in die data voorkomen.

We zullen op twee manieren naar patronen kijken: als een verzameling kenmerken (features) die met bepaalde waarschijnlijkheden kunnen optreden (zoals kleur en gradientrichting), en als een samenstelling van geometrische primitieven (zoals punten en lijnstukken). De bijbehorende methoden van patroonherkenning heten statistische en structurele patroonherkenning.

Literature:De deelnemende studenten geven presentaties op basis van hoofdstukken uit het boek: R. Duda, P. Hart, D. Stork, Pattern Classification, 2nd ed, Wiley, 2000, ISBN 0-471-05669-3, en over nog nader te bepalen wetenschappelijke artikelen.
Course form:Seminarium. Na een aantal inleidende hoorcolleges door de docent, met name over statistische aspecten van patroonherkenning, gaan studenten zich verdiepen in deelonderwerpen, en geven daar voordrachten over. Van een aantal voordrachten en artikelen moeten samenvattingen worden gemaakt.
Exam form:De beoordeling vindt plaats aan de hand van samenvattingen en voordrachten.
Minimum effort to qualify for 2nd chance exam:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
Description:Behandeld worden: kansdichtheden, Bayes beslissingstheorie, kenmerkruimte, parametrisch en niet-parametrisch beslissen, clusteranalyse, geometrische afstandsmaten.

Aan patroonherkenning door middel van neurale netwerken wordt weinig aandacht besteed, om teveel overlap met het vak Neurale Netwerken te voorkomen. Aan logica- en redeneeraspecten wordt weinig aandacht besteed om teveel overlap met het vak Probabilistisch Redeneren te voorkomen.

Kennisdoelen: kansdichtheden, Bayes beslissingstheorie, kenmerkruimte, parametrisch en niet-parametrisch beslissen, clusteranalyse, afstandsmaten. Daarnaast wordt een aantal specifieke onderwerpen behandeld die uitwisselbaar zijn.

Vaardigheden: naast algemene vaardigheden als het structuren van informatie voor een presentatie en scriptie, leert de student om patroonherkenningsproblemen op verschillende manieren te benaderen.

Inzicht: Er zijn nauwe verbanden tussen (non-)supervised learning in patroonherkenning en neurale netwerken, en tussen structurele patroonherkenning en geometrische algoritmen. Na het vak patroonherkenning heeft de student inzicht in de overlap en verschillen met de andere vakken.

Indeling: Er worden twee hoofdonderwerpen behandeld: statistische en structurele patroonherkenning. In een paar inleidende colleges de basisbegrippen behandeld: kansdichtheden, Bayes beslissingstheorie, kenmerkruimte, parametrisch en niet-parametrisch beslissen, clusteranalyse, afstandsmaten.

wijzigen?