Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Uitwisselingstalen

Vakcode:WIISUWT
Studiepunten:5.72 ECTS (=4 oude studiepunten)
Periode:periode 1 (week 36 t/m 43, d.w.z. 2-9-2002 t/m 25-10-2002; herkansing week 1)
Deelnemers:tot nu toe 34 inschrijvingen
Rooster:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 15-1736-37,39-43 MIN-211 Frans Wiering
 
38 AARD-klein
wo 15-1737-41 MIN-208
42-43 Rup-rood
practicum groep 1 di 13-1636 BBL-408
wo 09-1237-43 BBL-468
BBL-471
groep 2 di 13-1636 BBL-412
wo 12-1537-43 BBL-468
BBL-471
groep 3 di 13-1636 BBL-468
wo 10-1336 BBL-408
wo 12-1537-43 BBL-475
groep 4 wo 10-1336 BBL-412
tentamen   do 14-171 EDUC-alfa
Inhoud:Cursusdoelen: Inzicht verkrijgen in de constructie en de toepasbaarheid van uitwisselingstalen. Kennis opdoen van de syntaxis van XML en van de belangrijkste onderdelen van XPath, XSLT, XSL-FO en enkele andere XML-gerelateerde standaards Vaardigheden opdoen voor analyseren, modelleren en transformeren van content, structuur, presentatie, en toepasbaarheid van uitwisselingstalen evalueren
Literatuur:Neil Bradley, The XML Companion. Addison-Wesley, 3rd ed., 2002. ISBN 0-201-77059-8
Werkvorm:Wekelijkse hoorcolleges (2 keer 2 uur per week), practicum (3 uur per week)
Toetsvorm:zes practicumopdrachten (50%); eindtentamen (50%); tentamen moet voldoende zijn en kan eventueel herkanst worden.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
wijzigen?