Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Uitwisselingstalen

Website:website met extra informatie
Vakcode:WIISUWT
Studiepunten:5.72 ECTS (=4 oude studiepunten)
Periode:periode 1 (week 36 t/m 43, d.w.z. 3-9-2001 t/m 26-10-2001; herkansing week 1)
Deelnemers:tot nu toe 17 inschrijvingen
Rooster:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Hans Voorbij
Gert van der Steen
   
practicum groep 1        Joris Graaumans
Remco Vossen
  
groep 2        Hans Voorbij
 
groep 3        Frans Wiering
 
Inhoud:Inzicht verkrijgen in de constructie en de toepasbaarheid van uitwisselingstalen
Literatuur:1. Neil Bradley, The XML Companion. Addison-Wesley, 2nd ed., 2000. ISBN 0-201-674866
2. Michael Kay,XSLT Programmer's Reference. Wrox Press, 2nd ed., 2001. ISBN 1-610-5067
Werkvorm:Wekelijkse hoorcolleges (4 uur), practicum (6 uur), werkgroepen (1 uur)
Toetsvorm:Practicumopdrachten, eindwerkstuk en tentamen
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
Kennis:Kennis van de syntaxis van XML en van de belangrijkste onderdelen van XSL, XSLT en Xlink
Vaardigheden:
 • Analyseren, modelleren en transformeren van content, structuur, presentatie
 • Toepasbaarheid van uitwisselingstalen evalueren
Beschrijving:
 • Motivatie en toepasbaarheid van uitwisselingstalen
 • Natuurlijke taal, formele taal, uitwisselingstaal
 • Document-markup: content, structuur en metadata
 • XML basics: DTD?s en schemata, elementen en attributen, entiteiten, character sets, namespaces, DOM
 • Diagram technieken-
 • Parsers en editors voor XML-
 • Adresseren met Xpath/Xpointer
 • Transformaties met XSLT
 • Linking met XLink
 • Stylesheets met CSS en XSL-FO
 • Programmeren met het DOM
 • XML en Internet
 • Methoden en technieken voor up-conversies
wijzigen?