Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Multimediale information retrieval

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:Kennis en inzicht verwerven over de inrichting en het gebruik van (multimediale) information retrieval-systemen
Literatuur:Ricardo Baeza-Yates en Berthier Ribeiro-Neto, Modern Information Retrieval. ACM/Addison-Wesley, 1999. ISBN 0-201-39829-X
Werkvorm:Wekelijks 2 hoorcolleges (2 uur), practicum (2 uur)
Toetsvorm:practicumopdrachten en tentamen
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
Kennis:Globaal overzicht van concepten, technieken en toepassingen van (multimediale) information retrieval-systemen:
 • Information retrieval-modelle
 • Zoektalen voor tekstuele documente
 • Tekstbewerkingen en -normalisaties
 • Indexeren en zoeken
 • Visualisatie van zoekresultaten
 • Modellen en zoektalen voor multimediale documenten
 • Internet en multimediale information retrieval
 • Op XML gebaseerde methoden voor retrieval
Vaardigheden:
 • Documenten modelleren voor opslag in een multimediaal retrieval-systeem
 • Strategieën en technieken identificeren die in multimediale retrieval-systemen worden toegepast
 • Zoekvragen formuleren in diverse zoektalen
 • Evalueren van zoekresultaten
wijzigen?