Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Geographic information systems

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Contents:Geografische informatiesystemen (GIS) zijn uitgebreide software pakketten voor verwerking, manipulatie, analyse en presentatie van geografische data. Met analyse van geografische data wordt bedoeld de mogelijkheden om thematische data te combineren (bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid en stemgedrag), beste oplossingen te kunnen genereren (bijvoorbeeld bij de planning van een nieuw vliegveld), en gevolgen te kunnen berekenen (bijvoorbeeld van klimatologische processen op erosie, of van politieke beslissingen). Geografische informatiesystemen worden gebruikt door onder andere geografen, politici, geologen en waterbouwkundigen. Bij dit vak ligt de nadruk op algoritmen, representatie en modellen voor GIS.
Literature:syllabus/reader, handouts.
Course form:hoorcollege en project.
Exam form:Tentamen (60%) en projectbeoordeling (40%). Beide onderdelen moeten minstens een 5 zijn.
Minimum effort to qualify for 2nd chance exam:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
Description:Bij een typische GIS toepassing moet geografische data eerst verzameld en ingevoerd worden, vervolgens aangepast en opgeslagen, waarna de data bevraagbaar en analyseerbaar is. Tenslotte zijn de resultaten van een vraag of analyse te visualiseren, meestal met kaarten. Tijdens het college GIS wordt eerst aandacht besteed aan de aard van geografische data, de data bronnen en manieren van vergaring en digitalisering. De mogelijke fouten en onzekerheden komen ook aan bod. Voor de opslag van data zijn de raster en vector modellen het belangrijkst. Van beide typen worden opslagstructuren gegeven. Om opgeslagen gegevens snel te kunnen bevragen zijn effici\"ente datastructuren nodig. Daartoe worden de R-boom en de quadboom behandeld. De analyse van data kan statistische analyse zijn, clusterberekening, modeltoepassing, of themacombinatie met behulp van overlays en buffers. Deze vormen van analyse komen aan bod. Bij de uiteindelijke visualisatie dienen diverse kartografische functies aanwezig te zijn, waaronder kaartgeneralisatie om schaalverandering toe te laten, en label plaatsing. Voor deze functies worden algoritmen gegeven. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan hoogtedata, de modellen voor opslag en de algoritmen die erop werken. Bij het project draait het vooral om de operationalisering van een geografisch of kartografisch probleem, en de algoritmische oplossing daarvan.
wijzigen?