Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Wiskundige technieken in de informatica

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:In verschillende onderdelen van de informatica is het nodig een gedegen wiskundekennis te hebben. In dit vak wordt een basis van die kennis opgedaan:
  • rijen, reeksen, en recurrente betrekkingen;
  • stelsels van lineaire vergelijkingen en benadering van functies;
  • kansrekening en Markovpocessen.
De keuze van het materiaal is bepaald door welke delen van de wiskundige analyse het meest in de informatica worden gebruikt.
Rijen, reeksen, en recurrente betrekkingen zijn van belang als men de looptijd van een computerprogramma op een wiskundige manier wil afschatten. Lineaire stelsels zijn belangrijk in computersimulaties en optimalisering. Daarnaast is de kansrekening nuttig bij het ontwerp van computerprogramma's die met onzekere informatie moeten omgaan.
Literatuur:Collegedictaat nieuwe editie 2004.
Werkvorm:Per week 2 keer 2 uur hoorcollege (1 keer 2 uur hoorcollege in week 38 en 40), 2 keer 2 uur werkcollege.
Toetsvorm:Tentamen en twee deeltentaments (2 keer 2 uur in week 38 en 40). In totaal kan met de twee deeltentamens een bonus van maximaal 2 punten verkregen worden. Het eindcijfer voor het vak is het tentamencijfer vermeerderd met deze bonus, met dien verstande dat dit niet boven 10 uitkomt. Deze regeling geldt alleen voor het eerste tentamen; voor de herkansing geldt alleen het tentamencijfer.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
wijzigen?