Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Uitwisselingstalen

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:

Doel van de cursus is het verkrijgen van inzicht in de constructie en de toepasbaarheid van uitwisselingstalen, in het bijzonder:

 • kennis opdoen van XML en van de belangrijkste onderdelen van XPath, XSLT en enkele andere XML-gerelateerde standaarden;
 • kennis opdoen van de toepassingsgebieden van XML en verwante standaarden;
 • vaardigheden opdoen voor analyseren, modelleren en transformeren van content; structuur, presentatie, en toepasbaarheid van uitwisselingstalen evalueren.
Literatuur:

Anders Moller, Michael Schwartzbach. An Introduction to XML and Web Technologies. Addison-Wesley, 2006. ISBN 0321269667.
Artikelen:

 • Wim Hooghwinkel, DITA-tools van A tot Z
 • Johan Jeuring, XML en Informatica
 • Rik Bos, Henk Koning, Server Oriented Architecture
 • Eric van der Vlist, Comparing XML Schema Languages

NB. Deze lijst kan nog aangevuld/gewijzigd worden.

Werkvorm:
 • workshop op 21 april (aanwezigheid verplicht! -- zie nadere aankondiging op http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/uwt/ --> Organisatie --> Workshop)
 • twee keer per week hoorcollege (het eerste hoorcollege is op donderdag 23 april)
 • practicum (3 uur per week)
 • zelfstudie en zelfwerkzaamheid (opdrachten)
  Toetsvorm:

  Practisch gedeelte (50%); tussentoets en tentamen (elk 25%). Het praktisch gedeelte moet voldoende zijn; het gemiddelde van tussentoets en tentamen moet voldoende zijn. Voldoende wil zeggen hoger dan 5.50.
  Het praktisch gedeelte bestaat uit 4 onderdelen met het volgende gewicht:

  1. Workshop (12,5%)
  2. Documentgericht XML (25%)
  3. Datagericht XML en Querying (37,5%)
  4. XML Applicatie (25%)

  Het maximale cijfer voor elk van deze onderdelen is 8.
  Maximaal 1 ingeleverde en onvoldoende beoordeelde opdracht kan tijdens de cursus herkanst worden mits de oorspronkelijke onvoldoende inlevering aan de inspanningsverplichting voldoet.
  Er kunnen maximaal 2 extra punten voor het gehele practisch gedeelte behaald worden door het inleveren van een goed verzorgde en creatieve uitwerking van onderdeel 4.

  Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
  wijzigen?