Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Uitwisselingstalen

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOUWT
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 27, d.w.z. 21-4-2008 t/m 4-7-2008; herkansing week 35)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 111 inschrijvingen
Rooster:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   di 13-1517-21,23-26 AARD-klein Frans Wiering
Hans Voorbij
   
do 09-1117,19,20,23-26 AARD-groot
practicum   di 15-1817 BBL-461 Sjoerd van Hagen
Ralph van der Meulen
Corijn Kamerling
Eric van Dalen
    
groep 1 di 15-1817-21,23-26 BBL-408
groep 2 di 15-1817-21,23-26 BBL-412
groep 3 di 15-1817-21,23-26 BBL-458
Inhoud:Doel van de cursus is het verkrijgen van inzicht verkrijgen in de constructie en de toepasbaarheid van uitwisselingstalen, in het bijzonder:
 • kennis opdoen van XML en van de belangrijkste onderdelen van XPath, XSLT en enkele andere XML-gerelateerde standaarden;
 • kennis opdoen van de toepassingsgebieden van XML en verwante standaarden;
 • vaardigheden opdoen voor analyseren, modelleren en transformeren van content; structuur, presentatie, en toepasbaarheid van uitwisselingstalen evalueren.
Literatuur:Anders Moller, Michael Schwartzbach. An Introduction to XML and Web Technologies. Addison-Wesley, 2006. ISBN 0321269667.
Artikelen:
 • Johan Jeuring, XML en Informatica
 • Rik Bos, Henk Koning, Server Oriented Architecture
 • Eric van der Vlist, Comparing XML Schema Languages
 • A. Stroom. XBRL is business as usual
NB. Deze lijst kan nog aangevuld/gewijzigd worden.
Werkvorm:Twee keer per week hoorcollege; workshop in eerste week; practicum (3 uur per week) in de overige weken.
Toetsvorm:Practisch gedeelte (50%); tussentoets en tentamen (elk 25%). Het praktisch gedeelte moet voldoende zijn; het gemiddelde van tussentoets en tentamen moet voldoende zijn. Voldoende wil zeggen hoger dan 5.50.
Het praktisch gedeelte bestaat uit 5 onderdelen met het volgende gewicht:
 1. Workshop (12,5%)
 2. Documentgericht XML (25%)
 3. Datagericht XML (25%)
 4. Querying XML (12,5%)
 5. XML Applicatie (25%)
Het maximale cijfer voor elk van deze onderdelen is 8. Maximaal 2 ingeleverde en onvoldoende beoordeelde opdrachten kunnen tijdens de cursus herkanst worden mits de oorspronkelijke onvoldoende inlevering aan de inspanningsverplichting voldoet.
Er kunnen maximaal 2 extra punten voor het gehele practisch gedeelte behaald worden door het inleveren van een goed verzorgde en creatieve uitwerking van onderdeel 5.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?