Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Uitwisselingstalen

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:Doel van de cursus is het verkrijgen van inzicht verkrijgen in de constructie en de toepasbaarheid van uitwisselingstalen, in het bijzonder:
 • kennis opdoen van XML en van de belangrijkste onderdelen van XPath, XSLT en enkele andere XML-gerelateerde standaarden;
 • kennis opdoen van de toepassingsgebieden van XML en verwante standaarden;
 • vaardigheden opdoen voor analyseren, modelleren en transformeren van content; structuur, presentatie, en toepasbaarheid van uitwisselingstalen evalueren.
Literatuur:Anders Moller, Michael Schwartzbach. An Introduction to XML and Web Technologies. Addison-Wesley, 2006. ISBN 0321269667.
Artikelen:
 • Johan Jeuring, XML en Informatica
 • Rik Bos, Henk Koning, Server Oriented Architecture
 • Eric van der Vlist, Comparing XML Schema Languages
 • A. Stroom. XBRL is business as usual
NB. Deze lijst kan nog aangevuld/gewijzigd worden.
Werkvorm:Twee keer per week hoorcollege; workshop in eerste week; practicum (3 uur per week) in de overige weken.
Toetsvorm:Practisch gedeelte (50%); tussentoets en tentamen (elk 25%). Het praktisch gedeelte moet voldoende zijn; het gemiddelde van tussentoets en tentamen moet voldoende zijn. Voldoende wil zeggen hoger dan 5.50.
Het praktisch gedeelte bestaat uit 5 onderdelen met het volgende gewicht:
 1. Workshop (12,5%)
 2. Documentgericht XML (25%)
 3. Datagericht XML (25%)
 4. Querying XML (12,5%)
 5. XML Applicatie (25%)
Het maximale cijfer voor elk van deze onderdelen is 8. Maximaal 2 ingeleverde en onvoldoende beoordeelde opdrachten kunnen tijdens de cursus herkanst worden mits de oorspronkelijke onvoldoende inlevering aan de inspanningsverplichting voldoet.
Er kunnen maximaal 2 extra punten voor het gehele practisch gedeelte behaald worden door het inleveren van een goed verzorgde en creatieve uitwerking van onderdeel 5.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?