Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Uitwisselingstalen

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:Doel van de cursus is het verkrijgen van inzicht verkrijgen in de constructie en de toepasbaarheid van uitwisselingstalen, in het bijzonder:
 • kennis opdoen van XML en van de belangrijkste onderdelen van XPath, XSLT en enkele andere XML-gerelateerde standaarden;
 • kennis opdoen van de toepassingsgebieden van XML en verwante standaarden;
 • vaardigheden opdoen voor analyseren, modelleren en transformeren van content; structuur, presentatie, en toepasbaarheid van uitwisselingstalen evalueren.
Literatuur:Anders Moller, Michael Schwartzbach. An Introduction to XML and Web Technologies. Addison-Wesley, 2006. ISBN 0321269667.
Artikelen:
 • Johan Jeuring, XML en Informatica
 • Rik Bos, Henk Koning, Server Oriented Architecture
 • Eric van der Vlist, Comparing XML Schema Languages
Enkele andere artikelen worden nog bekend gemaakt.
Werkvorm:Twee keer per week hoorcollege; workshop in eerste week; practicum (3 uur per week) in de overige weken.
Toetsvorm:Practisch gedeelte (50%); tussentoets en tentamen (elk 25%). Het praktisch gedeelte moet voldoende zijn; het gemiddelde van tussentoets en tentamen moet voldoende zijn. Voldoende wil zeggen hoger dan 5.50.
Het praktisch gedeelte bestaat uit 5 onderdelen met het volgende gewicht:
 1. Workshop (12,5%)
 2. Documentgericht XML (25%)
 3. Datagericht XML (25%)
 4. Querying XML (12,5%)
 5. XML Applicatie (25%)
Het maximale cijfer voor elk van deze onderdelen is 8. Maximaal 2 ingeleverde en onvoldoende beoordeelde opdrachten kunnen tijdens de cursus herkanst worden mits de oorspronkelijke onvoldoende inlevering aan de inspanningsverplichting voldoet.
Er kunnen maximaal 2 extra punten voor het gehele practisch gedeelte behaald worden door het inleveren van een goed verzorgde en creatieve uitwerking van onderdeel 5.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet het gemiddelde van tussentoets en tentamen minimaal een 4 zijn en dient het practicum met een voldoende te zijn afgesloten. Tevens dienen alle practicumopdrachten ingeleverd te zijn. Het cijfer van de aanvullende toets vervangt het laagste cijfer van tussentoets en tentamen.
wijzigen?