Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Uitwisselingstalen

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:Doel van de cursus is het verkrijgen van inzicht verkrijgen in de constructie en de toepasbaarheid van uitwisselingstalen, in het bijzonder:
 • kennis opdoen van XML en van de belangrijkste onderdelen van XPath, XSLT en enkele andere XML-gerelateerde standaarden;
 • kennis opdoen van de toepassingsgebieden van XML en verwante standaarden;
 • vaardigheden opdoen voor analyseren, modelleren en transformeren van content, structuur, presentatie, en toepasbaarheid van uitwisselingstalen evalueren.
Literatuur:Neil Bradley, The XML Companion. Addison-Wesley, 3rd ed., 2002. ISBN 0-201-77059-8.
Artikelen:
 • Johan Jeuring, XML en Informatica
 • Gert van der Steen, Wat zijn uitwisselingstalen.
 • Eric van der Vlist, Comparing XML Schema Languages
Enkele andere artikelen worden nog bekend gemaakt.
Werkvorm:Hoorcollege; workshop in eerste week; practicum (3 uur per week) in de overige weken.
Toetsvorm:Practisch gedeelte (50%); tussentoets en tentamen (elk 25%). Het praktisch gedeelte moet voldoende zijn; het gemiddelde van tussentoets en tentamen moet voldoende zijn. Voldoende wil zeggen hoger dan 5.50.
Het praktisch gedeelte bestaat uit 5 onderdelen met het volgende gewicht:
 1. Workshop (12,5%)
 2. Documentgericht XML (25%)
 3. Datagericht XML (25%)
 4. XML en webservices (12,5%)
 5. XML Applicatie (25%)
Het maximale cijfer voor elk van deze onderdelen is 8. Maximaal 2 ingeleverde en onvoldoende beoordeelde opdrachten kunnen tijdens de cursus herkanst worden.
Er kunnen 2 extra punten voor het practisch gedeelte behaald worden:
 • een punt door deel te nemen aan een experiment met XML retrieval;
 • maximaal een punt door het inleveren van een goed verzorgde en creatieve uitwerking van onderdeel 5.
De academische vaardigheid AC 11 wordt verleend aan alle bachelorstudenten Informatiekunde die het vak met een voldoende hebben afgesloten en daarbij het praktisch onderdeel XML Applicatie met een voldoende hebben afgesloten.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Voor deelname aan de aanvullende toets gelden de volgende voorwaarden:
 • deelgenomen hebben aan tussentoets en tentamen;
 • voldoende voor het praktisch gedeelte.
De aanvullende toets bestrijkt de gehele leerstof en vervangt het laagste van de cijfers voor tussentoets en tentamen.
wijzigen?