Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Uitwisselingstalen

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:Cursusdoelen: Inzicht verkrijgen in de constructie en de toepasbaarheid van uitwisselingstalen. Kennis opdoen van de syntaxis van XML en van de belangrijkste onderdelen van XPath, XSLT, XSL-FO en enkele andere XML-gerelateerde standaards. Vaardigheden opdoen voor analyseren, modelleren en transformeren van content, structuur, presentatie, en toepasbaarheid van uitwisselingstalen evalueren.
Literatuur:Neil Bradley, The XML Companion. Addison-Wesley, 3rd ed., 2002. ISBN 0-201-77059-8.
Artikelen:
  • Stephen Deach, What Is XSL-FO and When Should I Use It?
  • Johan Jeuring, XML en Informatica
  • Michael Kay, Stylesheet Design Patterns. Hoofdstuk 8 (1e editie) of 9 (2e editie) uit XSLT : Programmer's Reference
  • Gert van der Steen, Wat zijn uitwisselingstalen.
  • Eric van der Vlist, Comparing XML Schema Languages
Werkvorm:Wekelijkse hoorcolleges (2 keer 2 uur per week), workshop in eerste week, practicum (3 uur per week) in de overige weken. Voor details zie de UWT-planner op de vak-website.
Toetsvorm:workshop en wekelijkse practicumopdrachten (50%); tussentoets en tentamen (elk 25%); gemiddelde van tussentoets en tentamen moet voldoende zijn.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
wijzigen?