Scheduling and timetabling

Website:website containing additional information
Course code:INFOSTT
Credits:7.5 ECTS
Period:periode 4 (week 17 t/m 27, dwz 20-4-2016 t/m 3-7-2015; herkansing week 34)
Timeslot:C
Participants:up till now 14 subscriptions
Schedule:Official schedule representation can be found in Osiris
Teachers:
formgrouptimeweekroomteacher
college   di 13.15-15.0017-18 BBG-023 Han Hoogeveen
 
20-21 BBG-023
23-26 BBG-023
do 9.00-10.4517-19 BBG-083
21 BBG-083
23-26 BBG-083
werkcollege groep 1 di 15.15-17.0017-18 BBG-023
20-21 BBG-023
23-26 BBG-023
Tentamen:
week: 27ma 29-6-201513.30-16.30 uurzaal: EDUC-GAMMA
week: 26di 28-6-201613.30-16.30 uurzaal: -
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2013/2014
Contents: Required foreknowlegde: Experience in writing computer programs is not necessary: you do not have to write a computer program to pass this course.

Guest appearance. On Wednesday, April 23, 2014, Johan van Rooij from CQM will test your consultancy skills using a real-life problem.

I have rostered 6 hours of teaching per week: 2 on Wednesday, and 4 on Friday. I am not going to use the four hours on Friday each week. Friday, April 25, we start at 10.00. I will put on the website at what time we start on Friday (and tell it in class).

Bij het vak scheduling en timetabling wordt aandacht besteed aan het oplossen van vraagstukken als: `Op welk tijdstip ga je een bepaalde actie ondernemen?', of `Wie laat je een bepaalde opdracht uitvoeren op een gegeven tijdstip?' De eerste vraag is een typisch voorbeeld van een schedulingprobleem; de tweede staat centraal in roosterproblemen. Bij het college worden technieken uit de combinatorische optimalisering behandeld die kunnen worden gebruikt om dergelijke problemen op te lossen, eventueel in combinatie met algoritmen gebaseerd op locaal zoeken. Zoals de titel al aangeeft zijn er twee grote onderdelen: Timetabling en Scheduling. Bij het eerste onderdeel wordt er gekeken naar praktische problemen. Zo komen onder andere aan bod: het bepalen van de vertrektijden van de treinen bij de NS, het plannen van bussen en buschauffeurs in Rotterdam, en het maken van schoolroosters. Er wordt begonnen met een belangrijk onderdeel: uitzoeken wat nu eigenlijk het probleem is waar men mee zit. Bij het tweede deel wordt een inleiding gegeven in de theorie van scheduling. De studenten mogen hierbij ook zelf problemen aandragen! Er wordt verondersteld dat men in ieder geval de vakken `Algoritmiek' (of AD2) en `Discrete optimalisering' of `Optimalisering' heeft gevolgd. Indien nodig kan een gebrek aan voorkennis ter plaatse worden weggewerkt.

English translation of the above:
In this course we consider problems like `at what time should we carry out a certain action' or `who is supposed to do this task at the given time'? The first question is a typical example of a scheduling problem, whereas the second is the main question in rostering. In this course we present techniques from combinatorial optimization that can be used to solve problems like this; if no good techniques are available, then we resort to local search. The course consists of two major subjects: Timetabling and Scheduling (which are treated in this order). In the first part, we discuss problems that occur in practice, like determining the optimal time-table for the Dutch Railways, the planning of buses and drivers in Rotterdam, and the construction of a timetable for school. We start with `how to model a problem', which here refers to finding out what the right objective, constraints, and assumptions should be. In the second part we give an introduction into scheduling. We expect a basic knowledge of algorithms and optimization, but small deficiencies are removed on the spot. If you have any topics that you want to be discussed in this course, then make a request.

Literature:kan veranderen!
Handouts.
Course form:Lectures (in English, unless everybody speaks and understands Dutch).
Exam form:Het tentamen is mondeling; het telt mee voor de helft van het cijfer. Verder wordt er een aantal kleine opdrachten uitgedeeld die je moet uitwerken en inleveren; het gemiddelde eindcijfer daarvan telt voor een kwart mee. Tot slot moet iedere deelnemer een artikel presenteren; het cijfer daarvan telt eveneens voor een kwart mee.

Oral exam, which counts for 50%. Furthermore, there are take-home exercises, which count for 25%. Finally, each student has to present a paper, which counts for 25% as well.

Minimum effort to qualify for 2nd chance exam:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?