Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Statistiek

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:In het vak geven we een inleiding in de kansrekening en de statistiek met een nadruk op de voor informatica relevante onderwerpen. De opzet van het vak is gericht op het leren van concepten en methoden uit de kansrekening zodat deze herkend en toegepast kunnen worden bij modellering en analyse in informaticatoepassingen.

We behandelen o.a. het begrip kans en kansruimte, voorwaardelijke kansen, stochastische variabelen, verdelingsfuncties, verwachting en variantie, schatters en betrouwbaarheidsintervallen. Er is ook de nodige aandacht voor verschillende typen verdelingen en voor Bayesiaanse statistiek.

Literatuur:Probability and Statistics, 3rd edition
Morris H. DeGroot and Mark J. Schervish
Addison-Wesley,
ISBN 0-201-52488-0
Er bestaat ook een Europese paperback editie (ISBN 0-321-20473-5), die identiek is aan de gebonden versie.
De handouts van het hoorcollege behoren ook tot de literatuur.
Werkvorm:Hoorcollege (tweemaal per week) en werkcollege (tweemaal per week)
Toetsvorm:De toetsing bestaat uit een tussentijdse toets en een eindtoets. Het cijfer van de tussentoets mag gebruikt worden om de eerste van de vier opgaven van de eindtoets te vervangen.
De aanvullende toetsing in de herkansingsperiode dient ter herkansing van het totaal van beide toetsen; er is geen mogelijkheid om het cijfer van de tussentoets te gebruiken ter vervanging van een onderdeel in de aanvullende toetsing.
Alle toetsen zijn "gesloten boek", maar er mag wel een tweezijdig beschreven of bedrukt A4-tje met aantekeningen gebruikt worden.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?