Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatica softwareproject

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:

Het hoorcollegeschema op de website met extra informatie is leidend; dit kan afwijken van het Osiris-rooster.

Organisatie

De organisatie van Software- en Gameproject wordt gedaan door het Projectbureau gerund door enthousiaste informatica docenten Marjan van den Akker en Frank van der Stappen.

Aanmelding

 • Dit vak heeft de plaats van de eindscriptie bachelor en doe je bij voorkeur in het laatste half jaar. Er zijn speciale deelnamevoorwaarden.
 • Vanwege de planning van de projecten moet je je tijdig inschrijven bij het Projectbureau via het aanmeldingsformulier op deze pagina:
  • uiterlijk 1 april voor periode 1/2 van volgend jaar.
  • uiterlijk 15 oktober voor periode 3/4
 • Van degenen die zich inschrijven verwachten we ook daadwerkelijk deelname. Je kunt je dus niet "voor de zekerheid" inschrijven, en dan toch maar niet meedoen. Dit heeft gevolgen voor de volgende keer dat je mee wilt doen:
  • Het kan zijn dat je de eerstvolgende keer ook niet mee mag doen. Dit betekent dus een jaar uitstel.
  • We houden geen rekening meer met je voorkeur.

Er zijn veel meer inschrijvingen voor periode 3/4 dan voor periode 1/2 (in 2013-2014 resp. 8 en 3 groepen). Daardoor is het voor ons veel moeilijker om goede faciliteiten te bieden in periode 3/4 dan in 1/2. Zo worden nu in 1/2 alleen de beste werkkamers gebruikt en zijn er meer computers. Daarom hierbij de oproep om niet in te schrijven voor periode 3/4 als periode 1/2 ook zou passen. Mochten er onverhoopt capaciteitsproblemen onstaan dan geven we voorrang aan studenten met de meeste studiepunten en uiteraard aan mensen die dicht bij het einde van hun bachelor zijn.

Wat ga je doen?

In het softwareproject wordt door een team van studenten een systeem ontwikkeld voor een praktisch probleem van een (interne of externe) opdrachtgever. Het softwareproject leert studenten hoe theoretische kennis kan worden vertaald in een daadwerkelijke oplossing, welke problemen er kunnen optreden bij het in teamverband ontwikkelen van software, en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. De leerdoelen van het project zijn als volgt:

 1. Samenwerken in een multidisciplinair team
 2. Het effectief en correct omgaan met klant contact
 3. Het kunnen omzetten van wensen van de klant in een werkend prototype
 4. Het plannen van een langdurig project met meerdere mensen in het team
 5. Het op de juiste momenten de goede producten opgeleveren (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
 6. Presenteren van tussen- en eindresultaten
Tijdens het project doen de studenten kennis op in de volgende gebieden:
 • Groepsprocessen
 • Vergadertechnieken
 • Interviewtechnieken
 • Projectorganisatie
 • Planningstechnieken
 • Projectfasering
 • Requirementsanalyse
 • Modelleren/specificeren
 • Testen
 • Versie/configuratiebeheer
 • Documentatie-/rapportagetechnieken
 • Presentatietechnieken
Literatuur:Geen
Werkvorm:
 • Per groep worden in overleg vaste vergaderuren ingeroosterd, voor twee-wekelijkse vergaderingen in aanwezigheid van de docent. Aanwezigheid bij de vergaderingen is verplicht.
 • Elke groep krijgt krijgt een werkruimte in BBL. Het projectwerk moet grotendeels in deze ruimte worden uitgevoerd.
 • Er is een verplichte hoorcollegereeks onderdeel van het vak.
 • Verder is elke student verplicht een logboek bij te houden dat voor de begeleider en de andere teamleden toegankelijk is teneinde de overige verrichte inspanningen te documenteren.
 • Gedurende het project zal de begeleider met elke deelnemer enige malen een functioneringsgesprek voeren.
 • Tweemaal in de loop van het project worden door de groepen presentaties verzorgd.
 • De groep verzorgt promotiemateriaal van het project door middel van een website, filmpje, flyer en poster.
 • De groep houdt een blog bij van het project.
Toetsvorm:Individuele beoordeling door begeleidende docent. De beoordeling vindt plaats op grond van
 • het logboek,
 • de zichtbare constructieve bijdrage aan de voortgang van het project,
 • de bijdrage aan de concrete af te leveren deliverables,
 • de houding bij de vergaderingen en andere activiteiten,
 • de prestatie van de groep als geheel en de kwaliteit van het promotiemateriaal.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Project in groepen van ongeveer 10. Ieder team dient zichzelf grotendeels te organiseren onder begeleiding van een docent die daarbij behulpzaam is. Om de realiteitswaarde van het project te vergroten wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid van de teams geeist. Men moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat:
 • er een projectorganisatie opgezet wordt met een verdeling taken en verantwoordelijkheden
 • er wordt overlegd en afgestemd met de opdrachtgever (probleemafbakening, goedkeuring oplossing, etc.)
 • op de juiste momenten de goede producten worden opgeleverd (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
 • er presentaties worden verzorgd over tussenresultaten en promtiemateriaal wordt ontwikkeld.
wijzigen?