Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatica softwareproject

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:In het softwareproject wordt door een team van studenten een systeem ontwikkeld voor een praktisch probleem van een (interne of externe) opdrachtgever. Het softwareproject leert studenten hoe theoretische kennis kan worden vertaald in een daadwerkelijke oplossing, welke problemen er kunnen optreden bij het in teamverband ontwikkelen van software, en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden.

Let op: Gezien de bijzondere onderwijsvorm van deze cursus, gebeurt inschrijving via een wachtlijst en kan de cursus worden afgelast als er te weinig inschrijvingen zijn om de (groeps-)onderwijsvorm mogelijk te maken.

Literatuur:Geen
Werkvorm:Per groep zijn 2 vergaderuren per week ingeroosterd, in aanwezigheid van de docent. Aanwezigheid bij de vergaderingen is verplicht. Verder is elke student verplicht een logboek bij te houden dat voor de begeleider en de andere teamleden toegankelijk is teneinde de overige verrichte inspanningen te documenteren. Gedurende het project zal de begeleider met elke deelnemer enige malen een functioneringsgesprek voeren. Tweemaal in de loop van het project worden door de groepen presentaties verzorgd.
Toetsvorm:Individuele beoordeling door begeleidende docent. De beoordeling vindt plaats op grond van
  • het logboek,
  • de zichtbare constructieve bijdrage aan de voortgang van het project,
  • de bijdrage aan de concrete af te leveren producten,
  • de houding bij de vergaderingen,
  • de prestatie van de groep als geheel.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Er is geen aanvullende toets mogelijk. Bijsturing als een project op een onvoldoende uitslag afstevent, gebeurt via de functioneringsgesprekken.
Beschrijving:Project in groepen van 10. Ieder team dient zichzelf grotendeels te organiseren onder begeleiding van een docent die daarbij behulpzaam is. Om de realiteitswaarde van het project te vergroten wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid van de teams ge멳t. Men moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat:
  • er een projectorganisatie opgezet wordt met een verdeling taken en verantwoordelijkheden
  • er wordt overlegd en afgestemd met de opdrachtgever (probleemafbakening, goedkeuring oplossing, etc.)
  • op de juiste momenten de goede producten worden opgeleverd (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
  • er presentaties worden verzorgd over tussenresultaten.
wijzigen?