Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Projectmanagement

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:
Projectmanagement wordt behandeld aan de hand van software-projecten. Er wordt aandacht geschonken aan de methode PRINCE2, de huidige (europese) industriestandaard, omdat je w.s. in je latere beroepspraktijk hiermee in aanraking komt.
Literatuur:
We gebruiken het boek Software Project Management, Bob Hughes en Mike Cotterell, uitg. McGraw-Hill, 3e of 4e druk (ca. € 65,-).
Op de website van het vak vind je onder 'Extra theorie' aanvullingen op dit boek, o.a. over de PRINCE2 methode.
Aanbevolen (maar niet verplicht) hiervoor wordt ook De Kleine Prince 2, Mark van Onna en Ans Koning, uitg. Academic Service, 4e geheel herziene editie, 2006. (€ 29.95)
Werkvorm:
Naast zelfstudie (boek en leesstof op website) hoorcollege en practicum. In de hoorcolleges worden de grote lijnen behandeld en worden voorbeelden gepresenteerd om bepaalde details toe te lichten. Ook wordt ingegaan op de uitwerkingen van de opdrachten in het practicum. Practicum-opdrachten worden in koppels en kleine teams uitgewerkt.
Toetsvorm:
Twee individuele toetsen, afgenomen aan het beeldscherm, en practicumopdrachten. De uitslag van de 1e toets is bepalend voor de toegang tot het practicum. Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de cijfers van beide individuele toetsen en de resultaten van de practicum-opdrachten. Zie de tentamenregeling op de website van het vak voor de details.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:
Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag van de tweede individuele toets minstens 4 zijn. Ook moet aan de inspanninsverplichtingen zijn voldaan. Zie tentamenregeling op de website van het vak voor de details. De aanvullende toets betreft de tweede individuele toets.
Beschrijving:
Softwareprojecten zijn complex. Frequent lopen ze verkeerd af (kosten-/tijdoverschrijding, resultaten beneden de verwachtingen). Projectmanagement gaat over de maatregelen die er voor moeten zorgen dat de kans op een betere afloop vergroot wordt. Hierbij hebben we het ook over procesmanagement.
Wij gaan in op de algemene kenmerken van projecten maar richten ons daarna snel op de technieken specifiek voor softwareprojecten. Bijvoorbeeld de aansluiting van ontwikkelmethoden op projectmanagement, schattinsgtechnieken zoals functiepunt-analyses, etc.
Het practicum bestaat deels uit opdrachten die zich richten op cases afkomstig uit het softwareproject (INFOSP) van voorgaande jaren.
Dit vak is voor niet-informatiekunde/informatica studenten goed te volgen, mits ze zich 'iets' kunnen voorstellen bij software-ontwikkeling.
wijzigen?