Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Overdragen van informatica-onderzoek

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:Door middel van een aantal spreek- en schrijfopdrachten oefenen studenten zelf in communicatieve vaardigheden. Elke opdracht wordt ingeleid door de docent, die de te gebruiken technieken behandelt. De spreekopdrachten introduceren diverse technieken voor het overdragen van de informatica:
  • Twee minuten vertellen aan de hand van een of twee overheadsheets (hier wordt de techniek van het maken van sheets voor het eerst geoefend)
  • Een voordracht van 20 minuten over een kort, technisch onderwerp (het gaat hierbij vooral om de opzet van een voordracht en het presenteren van technisch materiaal: een algoritme, bewijs o.i.d.)
  • Een voordracht van 35 minuten over een groter onderwerp met meerdere bronnen. De voordrachten worden uitgebreid nabesproken, mogelijk aan de hand van video-opnames. Hierbij leer je ook om elkaar opbouwend te bekritiseren.
Ook met de schrijfopdrachten worden verschillende technieken geoefend, te weten (een deelverzameling van) de volgende:
  • Een scriptie in LaTeX over het onderwerp van de lange voordracht;
  • Een `krantenartikel' over het onderwerp van de korte voordracht;
  • Een `referee rapport' over een door iemand anders geschreven tekst;
  • Een `posterpresentatie' over het onderwerp van de scriptie;
  • Een evaluatie of logboek van de in dit vak geleerde dingen.
Let op: Gezien de bijzondere onderwijsvorm van deze cursus, gebeurt inschrijving via een wachtlijst en kan de cursus worden afgelast als er te weinig inschrijvingen zijn om de (groeps-)onderwijsvorm mogelijk te maken.
Literatuur:Het ondersteunende (lees)materiaal is te vinden op de website met aanvullende informatie. Hier is ook te lezen wat er al voor aanvang van het vak van de deelnemers verwacht wordt.
Werkvorm:Discussiebijeenkomsten met aanwezigheidsverplichting
Toetsvorm:Spreek- en schrijfopdrachten in combinatie met publieksrol
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?