Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Computerarchitectuur en netwerken

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud: Computers worden tegenwoordig vaak gebruikt in netwerken waarbij ze moeten samenwerken met andere computers. In een computer bevinden zich meestal ook weer een verzameling programma's die met elkaar moeten samenwerken. Hierdoor wordt het allemaal nogal ingewikkeld. Gelukkig kunnen we de zaak overzichtelijker maken door er een goede structuur in aan te brengen. In dit vak bestuderen we hoe computers opgebouwd zijn en en hoe de software daar gebruik van maakt. Verder leren we ook hoe computernetwerken zoals het Internet in elkaar zitten.
Literatuur:
 • Computernetwerken, een top-down benadering, derde editie
  James F. Kurose & Keith W. Ross, Addison-Wesley, ISBN 90-430-0986-5
  of naar keuze de Engelse versie, ISBN 0-321-26976-4.
 • Collegedictaat Systeemarchitectuur (er komt een nieuwe druk)
Werkvorm:
 • hoorcollege
 • werkcollege
 • groepswerk
 • Toetsvorm:
  • 3 deeltoetsen
  • groepspresentatie
  • groepspaper
  • werkcollegeopgaven
  • De deeltoetsen tellen elk voor 25%, de groepspresentatie en het paper elk voor 10%. Op elk werkcollege moet één opgave ingeleverd worden, deze tellen samen voor 5%. Je kunt echter maximaal 1 punt als extra bonus krijgen door meer opgaven (goed) in te leveren. Dit komt dan bovenop het al behaalde cijfer.

  Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toets toegestaan.
  Beschrijving:

  Op de hoorcolleges wordt de stof van het boek en het dictaat behandeld. Op de werkcolleges wordt o.a. geoefend met opgaven.

  Verder wordt er gewerkt met werkgroepjes van ca. 6 studenten. De werkgroepjes moeten een presentatie houden over een onderwerp (bijvoorbeeld ADSL) en aan het eind van het blok een netwerkoplossing bedenken voor een concrete situatie (bijvoorbeeld een fabriek) en hierover een paper maken.

  Behalve in de eerste twee weken is er op elk werkcollege een presentatie van een werkgroep (sommige keren twee presentaties). Een presentatie duurt ca. 15 minuten en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De rest van het werkcollege wordt ingevuld door het maken van opgaven uit het boek en het stellen van vragen.

  Wat ga je o.a. leren in dit vak?

  • globale opbouw van een (micro)processor en computersysteem
  • geheugen hierarchie, caches, en cache problemen
  • I/O hardware en software, interrupts en traps
  • protectiemechanismen in een computersysteem
  • virtueel geheugen, paging en segmentering
  • structuur van een O.S. kernel, drivers, processen, micro- en macrokernels
  • structuur en gebruik van filesystemen
  • processen en threads, scheduling, het creeren en stoppen van processen
  • interproces communicatie via diverse mechanismes: pipes, shared memory, messages, sockets.
  • netwerk structuren en communicatiemiddelen: LAN, WAN, ethernet, broadcast, modems, glasvezels, draadloze netwerken, e.d.
  • protocollen, lagen en hun onderlinge relaties,
  • voorbeelden van problemen en protocollen op een aantal lagen (datalink, netwerk, transport en applicatielaag)
  • toepassingen van netwerken in bedrijven en organisaties.
  • berekeningen van prestaties van netwerken
  wijzigen?