Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Modelleren en systeemontwikkeling

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:Dit vak behandelt het systematisch construeren van grote softwaresystemen op een zodanige wijze dat zij gemakkelijk aan veranderde eisen kunnen worden aangepast en op onderdelen voor andere doelen kunnen worden hergebruikt.
Literatuur:Alan Dennis, Barbara Haley Wixom en David Tegarden, Systems analysis and design with UML version 2.0: an object-oriented approach, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-471-65920-7.
Werkvorm:Per week 4 uur hoorcollege en 4 uur werkcollege/practicum. In week 5 en 9 is er een schriftelijke toets.
Toetsvorm:Acht practicumopdrachten en twee schriftelijke toetsen. Het gemiddelde cijfer van de practicumopdrachten, die elk even zwaar tellen, is het practicumcijfer P. Het gemiddelde cijfer van de schriftelijke toetsen, die elk even zwaar tellen, is het toetscijfer T. Het eindcijfer ontstaat door afronding uit het gemiddelde van P en T, mits P en T beide 5.0 of hoger zijn, het minimum van 5.0 en dit gemiddelde anders. Afronding gebeurt op halven boven de zes en op helen onder de zes, dus 5.5 wordt 6 en 5.4 wordt 5. Ontbrekende onderdelen tellen als het cijfer 0.
Als twee of meer practicumopdrachten niet zijn ingeleverd of aan beide toetsen niet is meegedaan, wordt er geen cijfer gegeven maar wordt het vak als onvoltooid beschouwd.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Aan de aanvullende toets en/of practicumopdracht mag iedereen meedoen die het vak in de voorafgaande periode heeft voltooid met een eindcijfer dat minstens 4 bedraagt. Het cijfer van de aanvullende toets vervangt het ontbrekende toetscijfer als dat er is, en anders het laagste van de twee toetscijfers. Hetzelfde geldt m.m. voor de aanvullende practicumopdracht.
Beschrijving:Objectgeoriënteerde ontwerpprincipes, de modelleertaal UML, het ontwikkelproces, design patterns en refactoring. Achterhalen en modelleren van requirements, projectplanning, incrementele systeemontwikkeling op basis van use cases, documenteren en testen van software, het gebruik van CASE tools.
wijzigen?