Modelleren en systeemontwikkeling

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOMSO
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, dwz 10-11-2014 t/m 30-1-2015; herkansing week 11)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 287 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 13.15-15.0046-51 RUPPERT-BLAUW Wouter Swierstra
 
2-4 RUPPERT-BLAUW
di 15.15-17.0046-51 ANDRO-C101
2-4 ANDRO-C101
practicum groep 1 ma 15.15-17.0046-51 BBG-115 CLZ Estelle Doriot
  
2-4 BBG-115 CLZ
do 9.00-10.4546-51 BBG-115 CLZ
2-4 BBG-115 CLZ
groep 2 ma 15.15-17.0046-51 BBG-103 CLZ Alejandro Serrano Mena
  
2-4 BBG-103 CLZ
do 9.00-10.4546-51 BBG-103 CLZ
2-4 BBG-103 CLZ
groep 3 ma 15.15-17.0046-51 BBG-106 CLZ
2-4 BBG-106 CLZ
do 9.00-10.4546-51 BBG-106 CLZ
2-4 BBG-106 CLZ
groep 4 ma 15.15-17.0046-51 BBG-109 CLZ
2-4 BBG-109 CLZ
do 9.00-10.4546-51 BBG-109 CLZ
2-4 BBG-109 CLZ
groep 5 ma 15.15-17.0046-51 BBG-175 CLZ
2-4 BBG-175 CLZ
do 9.00-10.4546-51 BBG-175 CLZ
2-4 BBG-175 CLZ
groep 6 ma 15.15-17.0046-51 BBG-112 CLZ
2-4 BBG-112 CLZ
do 9.00-10.4546-51 BBG-112 CLZ
2-4 BBG-112 CLZ
werkcollege groep 1        Judith Stoef
Joran Minjon
Dirk van Wijk
Rutger Kerkhoff
Chrit Hameleers
Casper Schouls
      
Inhoud:Dit vak behandelt de kunst van object georienteerd analyse en ontwerp. Er is ook aandacht voor de verschillende zaken die, naast het daadwerkelijke programmeren, aan bod komen tijdens het bouwen van software, zoals requirements engineering, testen, refactoren, en software development processen.
Literatuur:
 1. Design Patterns Explained: A New Perspective on Object-Oriented Design. Alan Shalloway and James R. Trott. Addison Wesley. ISBN 0321247140.
 2. Aanvullende literatuur zal op de website beschikbaar zijn
Werkvorm:4 uur hoorcollege en 4 uur werkcollege/practicum.
Toetsvorm:Het vak wordt beoordeeld aan de hand van toetsen en practica.
 • Tussentoets (30%);
 • Eindopdracht (30%);
 • Tentamen (40%);

Om te slagen voor het vak moet je minstens een 4.0 halen voor al deze onderdelen en moet het gewogen gemiddelde van je cijfers minstens een 5.5 zijn.

Verder zullen er drie (kleine) inleveropdrachten zijn gedurende het vak. Deze worden beoordeeld met een Goed (A), Voldoende (B), Matig (D), of Onvoldoende(F). Als minstens twee opdrachten met Goed worden beoordeeld (en de derde met een Voldoende of Goed), verdien je een extra 0.5 punt worden op het tentamen. Omgekeerd, met twee Matige practica krijg je 0.5 punt aftrek op je tentamen. Als er één opdracht onvoldoende wordt beoordeeld, maar je op basis van je tussentoets, eindopdracht, en tentamen wel voor het vak zou slagen, bestaat de mogelijkheid om deze opdracht te herkansen. Als er twee of meer opdrachten als onvoldoende worden beoordeeld, ben je voor het vak gezakt.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:MSO gaat verder waar Imperatief Programmeren/Mobiel Programmeren ophoudt. Bij MSO leer je meer over het analyseren van de problemen die klanten aandragen en het ontwerpen van geschikte oplossingen. Na afloop van dit vak zul je:
 • Begrijpen welke problemen behorend bij Software Project Managment en hoe verschillende softwareontwikkelingsmodellen, zoals de Waterval Methode of Unified Process, deze problemen adresseren.
 • Gegeven een casus voor een (kleinschalig) software project, een preciese analyse kunnen opstellen van de gewenste functionaliteit door middel van use cases, requirements documenten en een domein model
 • Aan de hand van de GRASP principes van Larman verantwoordelijkheden voor berekening en databeheer toe kunnen kennen aan conceptuele klassen
 • UML (klasse) diagrammen kunnen lezen, schrijven, en implementeren
 • Gemeenschappelijke eigenschappen en variatie in een domein identificeren aan de hand van een CVA of analyse matrix
 • Demonstreren dat je de intentie, doel, en implementatie van verschillende design patterns begrijpt
 • Aan de hand van een casus, een ontwerp maken dat gebruik maakt van design patterns en beargumenteren waarom deze design patterns nodig zijn, en hoe ze de kwaliteit van het ontwerp verbeteren.
 • Het kritisch analyseren van een ontwerp, inclusief een beoordeling van hoe het ontwerp om zal kunnen gaan met veranderende requirements
wijzigen?