Modelleren en systeemontwikkeling

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOMSO
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, dwz 11-11-2013 t/m 31-1-2014; herkansing week 11)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 199 inschrijvingen
Rooster:Let op: m.i.v. het collegejaar 2008/2009 is het rooster te vinden in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 15.15-17.0046-51 ANDRO-C101 Wouter Swierstra
 
2-4 ANDRO-C101
vr 9.00-10.4546 ANDRO-C101
48-51 ANDRO-C101
2-4 ANDRO-C101
practicum          Johan Dorland
Rutger Kerkhoff
Joran Minjon
Casper van Schuppen
Judith Stoef
Dirk van Wijk
      
groep 1 wo 13.15-15.0046 DDW-0.42 CLZ Alex Elyasov
 
47-48 BBL-001
BBL-020
49-50 DDW-0.42 CLZ
51 BBL-001
BBL-020
2-4 BBL-103 CLZ
vr 11.00-12.4546 BBL-103 CLZ
48-51 BBL-103 CLZ
2-4 BBL-103 CLZ
groep 2 wo 13.15-15.0046-47 BBL-106 CLZ Alex Elyasov
 
48 UNNIK-106
49-51 BBL-106 CLZ
2-4 BBL-106 CLZ
vr 11.00-12.4546 BBL-106 CLZ
48-51 BBL-106 CLZ
2-4 BBL-106 CLZ
groep 3 wo 13.15-15.0046-51 BBL-109 CLZ Amir Saeidi
 
2-4 BBL-109 CLZ
vr 11.00-12.4546 BBL-109 CLZ
48-51 BBL-109 CLZ
2-4 BBL-109 CLZ
groep 4 wo 13.15-15.0046-51 BBL-112 CLZ Amir Saeidi
 
2-4 BBL-112 CLZ
vr 11.00-12.4546 BBL-112 CLZ
48-51 BBL-112 CLZ
2-4 BBL-112 CLZ
Tentamen:
week: 51do 18-12-20148.30-10.30 uurzaal: EDUC-GAMMA
week: 5ma 26-1-201517.00-20.00 uurzaal: EDUC-GAMMA
week: 11ma 9-3-201513.30-16.30 uurzaal: -aanvullende toets
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2012/2013
Inhoud:Dit vak behandelt de kunst van object georienteerd analyse en ontwerp. Er is ook aandacht voor de verschillende zaken die, naast het daadwerkelijke programmeren, aan bod komen tijdens het bouwen van software, zoals requirements engineering, testen, refactoren, en software development processen.
Literatuur:kan veranderen!
  1. Design Patterns Explained: A New Perspective on Object-Oriented Design. Alan Shalloway and James R. Trott. Addison Wesley. ISBN 0321247140.
  2. Aanvullende literatuur zal op de website beschikbaar zijn
Werkvorm:4 uur hoorcollege en 4 uur werkcollege/practicum.
Toetsvorm:Het vak wordt beoordeeld aan de hand van toetsen en practica.
  • Tussentoets (30%);
  • Eindopdracht (30%);
  • Tentamen (40%);

Om te slagen voor het vak moet je minstens een 4.0 halen voor al deze onderdelen en moet het gewogen gemiddelde van je cijfers minstens een 5.5 zijn.

Verder zullen er drie (kleine) inleveropdrachten zijn gedurende het vak. Deze worden beoordeelt met een Goed, Voldoende, of Onvoldoende. Als minstens twee opdrachten met Goed worden beoordeelt (en de derde met een Voldoende of Goed), verdien je een extra 0.5 punt worden op het tentamen. Als er één opdracht onvoldoende wordt beoordeelt, maar je op basis van je tussentoets, eindopdracht, en tentamen wel voor het vak zou slagen, bestaat de mogelijkheid om deze opdracht te herkansen. Als er twee of meer opdrachten als onvoldoende worden beoordeeld, ben je voor het vak gezakt.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Objectgeorienteerde ontwerpprincipes, de modelleertaal UML, het ontwikkelproces, design patterns, requirements.

Het vak Modelleren en Systeemontwikkeling (MSO) gaat uit van basale kennis van objectgeoriënteerd programmeren zoals behandeld wordt in het vak Imperatief Programmeren. Naast het behandelen van objectgeorienteerde ontwerpprincipes en de belangrijkste diagramtypen uit UML is er ruimschoots aandacht voor het oefenen hiermee, dit alles met als doel de deelnemer de noodzakelijke vaardigheden bij te brengen voor het analyseren van een relatief groot informatiseringsprobleem, het ontwerpen van een oplossing, het technisch realiseren (programmeren) van die oplossing, en de technische oplossing zodanig volgens ontwerp principes en patronen op te zetten dat deze op de lange termijn makkelijk aangepast en onderhouden kan worden. Hiermee bereidt dit vak voor op het vak (o.a.) Softwareproject (Informatica).

wijzigen?