Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Multimediale information retrieval

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op een aantal theorie├źn, methoden en technieken die de basis vormen voor 'information retrieval'. Naast text retrieval zal ook aandacht besteed worden aan theorie├źn die de grondslag vormen voor image-, video- en muziekretrieval. Tenslotte zal aandacht besteed worden aan de usability en evaluatie van retrievalsystemen. Kortom, na het volgen van deze cursus heb je inzicht en vaardigheden verkregen in de theorie en technieken die gebruikt worden voor de moderne search engines, zoals we die van het Internet kennen.

Literatuur:

R. Baeza-Yates & B. Ribeiro-Neto. Modern Information Retrieval. Addison-Wesley 1999. ISBN 020139829X
Enige artikelen; worden nog bekend gemaakt

Werkvorm:

Wekelijks een hoorcollege en een practicum dat ingaat op de stof die tijdens het hoorcollege is behandeld. Aan het einde van de cursus wordt een schriftelijk tentamen afgenomen.

Toetsvorm:

Het vak wordt beoordeeld aan de hand van twee onderdelen: het practicum, bestaand uit zes onderdelen, en het tentamen aan het eind van de cursus. Het eindcijfer voor het practicum (P) is het gemiddelde van de cijfers voor de practicumopdrachten 1-6.

Aan de volgende additionele voorwaarden moet worden voldaan om deze cursus succesvol afronden:

 • Het practicumcijfer (P) is hoger dan 5,50
 • Het cijfer voor het tentamen (T) is hoger dan 5,50.
 • Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt het eindcijfer als volgt berekend: Eindcijfer (E) = (P + T)/2 .

  Maximaal 2 onvoldoende beoordeelde opdrachten kunnen tijdens de module worden herkanst. Voorwaarde voor deze herkansing zijn dat de betreffende opdracht(en) correct zijn ingeleverd en dat voor deze opdracht(en) aan de inspanningsverplichting is voldaan.

  Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
  Beschrijving:

  Tijdens de hoorcolleges zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

  1. Wordt nog bekend gemaakt

  In de practicumopdrachten wordt de behandelde theorie in praktijk gebracht.

  Aan dit vak zijn geen voorkenniseisen gesteld.

  wijzigen?