Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Multimediale information retrieval

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op een aantal theorie├źn, methoden en technieken die de basis vormen voor 'information retrieval'. Naast text retrieval zal ook aandacht besteed worden aan theorie├źn die de grondslag vormen voor image-, video-, music-, en xml-retrieval. Tenslotte zal aandacht besteed worden aan de usability en evaluatie van retrievalsystemen. Kortom, na het volgen van deze cursus heb je inzicht en vaardigheden verkregen in de theorie en technieken die gebruikt worden voor de moderne search engines, zoals we die van het Internet kennen.

Literatuur:

De volgende literatuur wordt tijdens deze curcus behandeld:

 • Ricardo Baeza-Yates and Berthier Ribeiro-Neto. Modern Information Retrieval. Addison-Wesley, 1999. ISBN: 020139829X
 • Een aantal wetenschappelijke artikelen, die ingaan op verschillende aspecten van multimedia information retrieval. Deze artikelen zullen on-line worden gezet op de vak-website.

Werkvorm:

Wekelijks een hoorcollege, gevolgd door een prakticum dat ingaat op de stof die tijdens het hoorcollege is behandeld. Daarnaast zal er een tussentijdse toets en een tentamen worden afgenomen. In deze twee weken zijn er geen andere activiteiten gepland.

Toetsvorm:

Het vak wordt beoordeeld aan de hand van drie onderdelen: het prakticum, een tussentijdse toets, en een tentamen aan het eind van de cursus. Het eindcijfer voor het prakticum (P) is het gemiddelde van de cijfers voor de prakticumopdrachten 1-5 en 7. Opdracht 6 wordt alleen afgetekend, maar niet becijferd. Aan de volgende additionele voorwaarden moet worden voldaan om deze cursus succesvol afronden:

 • Alle prakticumopdrachten zijn gemaakt en afgetekend.
 • Het gemiddelde voor de tussentijdse toets (TT) en het tentamen (ET) is hoger dan 5.5.

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt het eindcijfer als volgt berekend: Eindcijfer (E) = (P + TT + ET)/3 .

Indien het gemiddelde voor de tussentijdse toets en het tentamen niet aan de gestelde eis voldoet, bestaat de mogelijkheid om tijdens de herkansing een of beide onderdelen over te doen.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
Beschrijving:

Tijdens de hoorcolleges zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Introductie in Modern Information Retrieval.
 2. Text Retrieval (1).
 3. Image Retrieval.
 4. Music Retrieval.
 5. Text Retrieval (2).
 6. XML Retrieval.
 7. Video Retrieval.
 8. Usability and Evaluation of Retrieval Systems.

Tijdens prakticum opdrachten wordt de behandelde theorie in praktijk gebracht. De uitwerking voor elke opdracht dient te worden ingeleverd voor de gestelde deadline met behulp van Submit.

Aan dit vak zijn geen voorkenniseisen gesteld.

wijzigen?