Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Logica en verzamelingen

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:

De student maakt kennis met een formele benadering van de propositie- en predikatenlogica alsmede met het begrip verzameling (en bewerkingen daarop) . De logica wordt zowel semantisch als deductief gepresenteerd. Zo komen naast modellen ook deductieve benaderingen zoals natuurlijke deductie en, voor zover de tijd toelaat, Hilbert-stijl axiomatische systemen en resolutie aan de orde.

Literatuur:Twee verplichte boekenx:
- John Kelly, The Essence of Logic, Prentice Hall, ISBN 0-13-396375-6;
- Seymour Lipschutz, Set Theory and Related Topics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, ISBN 0-07-038159-3
Werkvorm:Hoorcollege (per week 2 keer 2 uur) en werkcollege (per week 2 keer 2 uur)
Toetsvorm:Schriftelijk tentamen in twee delen.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
Beschrijving:doelen: De student kent de logische taal, kan daarin en daarover redeneren. Hij/zij kent het modelbegrip, en kan aan de hand daarvan redeneringen bewijzen of weerleggen. De student heeft kennis gemaakt met een aantal deductieve benaderingen tot de logica, waaronder natuurlijke deductie, Hilbert-stijl axiomatische systemen en resolutie. Hij kent het systeem van natuurlijke deductie voor de propositie- en predikatenlogica en kan binnen dat systeem bewijzen maken. De student kent het systeem van semantische tableaus en kan dat systeem toepassen om redeneringen te verifieren of weerleggen. Hij/zij is in staat om op systematische wijze voor ongeldige beweringen een tegenvoorbeeld te geven. De student is in staat om van logische zinnen een equiavelente zin in normaalvorm te geven, zoals een disjunctieve- en conjunctieve normaalvorm, en een prenexvorm in het geval van de predikatenlogica. De student kent het begrip verzameling, en kan voor concrete verzamelingen bewerkingen als doorsnede, vereniging en complement berekenen. Daarnaast kan hij/zij over die bewerkingen in abstracte zin eigenschappen bewijzen of weerleggen. De student kan bewerkingen op verzamelingen uitvoeren, en heeft begrip van relaties op verzamelingen.
wijzigen?