Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatievaardigheden

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2006/2007
Inhoud:Schrijven, presenteren en feedback geven zijn belangrijke vaardigheden voor een academicus i.h.a. en voor een informatiekundige in het bijzonder. Doel van deze module is te oefenen in deze communicatieve vaardigheden door middel van het uitvoeren van een aantal spreek- en schrijfopdrachten, alsook het geven en verwerken van feedback.

Maximum aantal deelnemers (per periode): 30

Let op: Gezien de bijzondere onderwijsvorm van deze cursus, gebeurt inschrijving via een wachtlijst en kan de cursus worden afgelast als er te weinig inschrijvingen zijn om de (groeps-)onderwijsvorm mogelijk te maken.

Literatuur:Kan veranderen!
(aanbevolen:) Jansen, Steehouder, Gijsen & Maruschka (2004) Professioneel communiceren; Taal- en communicatiegids, WoltersNoordhoff bv Groningen / Houten. Tweede editie, ISBN 90-01-60010-7
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?