Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

ICT in organisatie beleid en management

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Historie:Dit vak is de opvolger van ICT in organisatie beleid en management (INFOIOBM1). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Inhoud:De ontwikkelingen op het gebied van Informatie Systemen (IS) en Informatie Technologie (IT) bieden voortdurend nieuwe mogelijkheden om de inrichting van organisaties te verbeteren. Daarom bestaat deze cursus uit een drietal onderdelen:

- Inleiding organisatie theorie: Gaat in op de belangrijkste stromingen van de bedrijfskunde en de organisatie theorie, van de principes van Scientific Management van Taylor tot de Core Competences van Hamel en Prahalad. De verschillende theorieën belichten verschillende aspecten van de organisatie zoals bijvoorbeeld strategie, structuur, cultuur en relatie met de omgeving.
- Inleiding informatiesystemen: Gaat in op de basisgrondslagen van informatiesystemen. Waaruit bestaat bijvoorbeeld een informatiesysteem, welke informatiesystemen zijn er beschikbaar en hoe zet je informatiesystemen strategisch in. Daarnaast zal er specifiek aandacht worden geschonken aan het gebruik van zogenaamde enterprise systemen, management informatiesystemen, decision support systemen en e-commerce en e-business. Hier wordt duidelijk hoe dit de bedrijfsvoering van ondernemingen heeft veranderd en zelfs heeft geresulteerd in organisaties die volledig afhankelijk zijn van hun informatiesystemen.
- Implementatie van informatiesystemen in organisaties: In dit onderdeel maakt de student kennis met de uitdaging om een informatie systeem op de juiste wijze in een organisatie te introduceren. Het zal duidelijk worden dat het niet alleen gaat om het implementeren van de technologie. Door de introductie van informatiesystemen verandert namelijk ook de werkwijze, de uitdaging is dus vooral om de organisatie te bewegen om te veranderen.

Cursusdoelen:
- Kennis verwerven van de belangrijkste organisatiekundige en informatiesystemen theorieën
- Kennis van informatiesystemen kunnen toepassen om organisaties efficiënter en vooral effectiever in te richten
- Het gebruik van informatiesystemen in organisaties leren herkennen en de organisatorische veranderingen die dit met zich heeft meegebracht kunnen inschatten.

Literatuur:

Voor Organisatie theorie wordt gebruik gemaakt van het volgende boek:
Richard L. Daft, "Organisatietheorie en -ontwerp", 7e editie, Academic Service, 2002, ISBN 90 395 1982 X

Voor Informatie Systemen theorie wordt gebruik gemaakt van het volgende boek:
Ralph M. Stair, George W. Reynolds, "Fundamentals of Information Systems", 4th edition, Thomson Course Technology, 2008, ISBN 1-4239-0113-4

Werkvorm:Hoorcolleges: Per week is er 2 uur hoorcollege waarin met name de theorie aan bod zal komen. Het betreft hier de theorie uit de hierboven genoemde boeken aangevuld met de praktijkervaring van de docenten.

Werkcolleges: Per week is er 2 uur werkcollege waarin de theorie uit het hoorcollege op het company watch bedrijf of een praktijkcasus wordt toegepast. De opdrachten worden thuis voorbereid en tijdens de werkcolleges met elkaar en de docenten besproken. Deelname aan de werkcolleges is verplicht en er zal een aanwezigheidsregistratie worden bijgehouden!

Gastcolleges: Gedurende de collegereeks zullen er een aantal gastcolleges worden gegeven varierend in tijdsduur van 1 tot 2 uur. In deze gastcolleges zal een gastspreker uit de praktijk ingaan op een van thema's zoals die ook in de hoorcolleges zijn behandeld. Voor de gastcolleges proberen we ook dit jaar weer een 'captain of industry' te strikken.

Company watch opdracht: Gedurende een deel van de cursus werk je in duo's aan de Company Watch opdracht. Het betreft het actief volgen van een bedrijf dat een beursnotering heeft bij EuroNext, het geven van een presentatie en het maken van een aantal werkcollegeopdrachten.

Bij deze opdracht wordt van studenten een evenredige bijdrage verwacht, goede en regelmatige onderlinge afstemming, en eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eindproducten.

Toetsvorm:De toetsing bestaat uit het werkcollege (W), een tussentijdse toets (T1) en een eindtoets (T2). De tussentijdse toets gaat over het eerste gedeelte van de stof en de eindtoets gaat over het tweede gedeelte van de stof. Het gemiddelde van T1 en T2 vormt het cijfer voor de toetsen (T), waarbij de voorwaarde is dat je beide toetsen hoger hebt gescoord dan een 5.
Het werkcollege bestaat uit een presentatie en een aantal opdrachten/cases. Voor deze onderdelen kan je onvoldoende, voldoende of goed scoren. Voor de werkcollege onderdelen mag je maximaal 2 keer een 'onvoldoende' scoren als daar tenminste 2 keer een 'goed' tegenover staat. Verder dient er aan alle onderdelen te zijn meegedaan (lees: presentatie gegeven en alle opdrachten op tijd ingeleverd in BSCW).
Het eindcijfer voor het vak is T. Je hebt het vak gehaald indien het eindcijfer tenminste 6 is en je voor het werkcollege gemiddeld een 'voldoende' hebt gescoord.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?