Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Internetprogrammeren

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:Het Internet is een van de meest zichtbare toepassingen van informatica in de wereld. In deze praktische cursus kijken we hoe voor het Internet geprogrammeerd kan worden, op een veilige en gebruikersvriendelijke manier. Tussendoor wordt ervaring opgedaan met talen en technologieen als PHP, Java Servlets, reguliere expressies, XML en XML transformaties. Daarnaast wordt de student ingelicht over allerlei technische aspecten van het Internet en dient hij zich het bijbehorende jargon eigen te maken.
Literatuur:Web Applications: Concepts & Real World Design. Craig D. Knuckles, David S. Yuen. John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-471-20458-7 (paperback) of 0-471-42929-5 (paperback, Wiley international edition)
Werkvorm:Hoorcolleges and practica. Tijdens de laatste worden de in te leveren practicumopgaven gemaakt onder begeleiding.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
wijzigen?