Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Inleiding computationele intelligentie

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:In de computationele intelligentie wordt bestudeerd hoe we algoritmische systemen kunnen bouwen die in staat zijn om te leren vanuit observaties, of zich aan te passen aan nieuwe situaties. Kenmerkende eigenschappen van dergelijke systemen zijn hun vermogen om te generaliseren, te ontdekken, te classificeren, en te optimaliseren. In het college analyseren we een aantal case studies uit de computationele intelligentie: oa. leren van gebruikersprofielen voor het identificeren van interessante webpagina's, adaptief versturen van boodschappen in een communicatienetwerk, zoeken naar de meest efficiente keyboard layout, artificiele evolutie van een programma dat zelf leert dammen. We implementeren ook een programma dat Reversi (= Othello) speelt en door evolutie beter leert spelen.
Literatuur:Papers en kopies van transparanten.
Referenties: (niet noodzakelijk)
(1) Artificial Intelligence: a modern approach. Russell & Norvig. Prentice Hall, 2003.
(2) Machine Learning. Tom Mitchell. McGraw-Hill Publishing Company, 1997.
Werkvorm:2x/week hoorcollege, lezen van papers, implementeren van Reversi/Othello programma.
Toetsvorm:Eindcijfer = 1/3 deeltentamen I + 1/3 deeltentamen II + 1/3 verslag Reversi/Othello programma. De deeltentamens zijn "open boek".
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogste 1 deeltentamen toegestaan.
wijzigen?