Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Graphics

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:Computer Graphics houdt zich bezig met het maken van plaatjes van 3D-modellen. Die plaatjes moeten er liefst realistisch uitzien, en bij voorkeur in real-time berekend worden. Helaas zijn die twee eisen met elkaar in conflict. In het college zullen we zien hoe we door hier en daar wat water bij de wijn te doen toch nog tamelijk goed aan de eisen kunnen voldoen.
Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: mathematical fundamentals; projection; hidden surface elimination; clipping; shading; global and local illumination; ray tracing; radiosity; texture mapping; shadows.
Literatuur:Peter Shirley, Fundamentals of Computer Graphics. A.K. Peters, 2005. ISBN: 1-56881-269-8.
Merk op dat dit de tweede editie van het boek is. Studenten die het vak opnieuw doen en nog een eerste editie hebben hoeven niet de tweede editie aan te schaffen.
Verder: enkele on-line artikelen en tutorials.
Werkvorm:per week 2 keer 2 uur hoorcollege, 1 keer 2 uur werkcollege, plus 1 keer begeleid practicum.
Toetsvorm:Het vak wordt beoordeeld aan de hand van twee toetsen (T1,T2) en twee practica (P1,P2). Het totaalcijfer voor de toetsen (T) is (T1+T2)/2 en voor de practica (P) is het (P1+P2)/2. Het eindcijfer voor het vak is dan (2T+P)/3 onder de voorwaarde dat zowel T als P tenminste een 5 zijn. Afronding gebeurt op halven boven de zes en op helen onder de zes, dus 5.5 wordt 6 en 5.4 wordt 5. Als een van de vier deelcijfers ontbreekt, blijft het vak 'onvoltooid'. Als aanvulling kan er een extra practicumopdracht worden gemaakt, die je kunt inzetten ter vervanging van één van P1 of P2. Hetzelfde geldt voor de toetsen. Aanvullings-practicum en -toets gaan over de hele stof, ongeacht voor welk van de drie ze als vervanging gelden.
Deelresultaten uit eerdere jaren kunnen niet worden opgevoerd.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn. Dat impliceert dat aan alle deeltoetsen (zowel de schriftelijke toetsen als de practica) moet zijn deelgenomen. Wie door bijvoorbeeld ziekte niet aan één van de toetsen kan deelnemen dient dit zo snel mogelijk aan de docent te laten weten om in aanmerking te komen voor het inhalen van de gemiste toets. Er kan om bewijs van ziek zijn worden gevraagd.
wijzigen?