Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Graphics

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOGR
Studiepunten:7.5 ECTS (=5.25 oude studiepunten)
Periode:periode 1 (week 36 t/m 46, d.w.z. 2-9-2004 t/m 12-11-2004; herkansing week 52)
Timeslot:B
Deelnemers:tot nu toe 106 inschrijvingen
Rooster:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          René van Oostrum
 
practicum groep 1        Iris Reinbacher
Thomas van Dijk
   
groep 2        Iris Reinbacher
Thomas van Dijk
   
groep 3        Jur van den Berg
David Horchner
  
groep 4        Jur van den Berg
David Horchner
  
werkcollege groep 1        Jur van den Berg
Thierry de Kok
  
groep 2        Jur van den Berg
Eric Bouwers
  
groep 3        Iris Reinbacher
Matthijs van Blijswijk
   
groep 4        Iris Reinbacher
Niels van der Velden
   
Inhoud:Computer Graphics houdt zich bezig met het maken van plaatjes van 3D-modellen. Die plaatjes moeten er liefst realistisch uitzien, en bij voorkeur in real-time berekend worden. Helaas zijn die twee eisen met elkaar in conflict. In het college zullen we zien hoe we door hier en daar wat water bij de wijn te doen toch nog tamelijk goed aan de eisen kunnen voldoen.
Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: mathematical fundamentals; projection; hidden surface elimination; clipping; shading; global and local illumination; ray tracing; radiosity; texture mapping; shadows.
Literatuur:Peter Shirley, Fundamentals of Computer Graphics. A.K. Peters, 2002. ISBN: 1-56881-124-1.
Verder: enkele on-line artikelen en tutorials.
Werkvorm:per week 2 keer 2 uur hoorcollege, en 1 keer 2 uur werkcollege.
Toetsvorm:Het vak wordt beoordeeld aan de hand van drie toetsen (T1,T2,T3) en twee practica (P1,P2). Het totaalcijfer voor de toetsen (T) is (T1+T2+T3)/3 en voor de practica (P) is het (P1+P2)/2. Het eindcijfer voor het vak is dan (2T+P)/3 onder de voorwaarde dat zowel T als P tenminste een 5 zijn. Afronding gebeurt op halven boven de zes en op helen onder de zes, dus 5.5 wordt 6 en 5.4 wordt 5. Als een van de zes cijfers ontbreekt, blijft het vak 'onvoltooid'. Als aanvulling kan er een extra practicumopdracht worden gemaakt, die je kunt inzetten voor een van P1, P2 en P3 (om een onvoldoende of een ontbrekend cijfer te vervangen). Hetzelfde geldt voor de toetsen. Aanvullings-practicum en -toets gaan over de hele stof, ongeacht voor welk van de drie ze als vervanging gelden. NB: de mogelijkheid om het vak te halen met één enkele (herkansings-)toets over de gehele stof is met ingang van 2003/2004 vervallen.
Resultaten uit het studiejaar 2003/2004 kunnen als volgt worden ingezet:
  • Het gemiddelde toetscijfer (T) van vorig jaar mag dit jaar worden opgevoerd, mits het tenminste een 7 was.
  • Als het gemiddeld practicumcijfer (P) van vorig jaar tenminste een 7 was, kan men dit jaar vrijstelling voor het practicum krijgen. Het eindcijfer is in dit geval het gemiddelde toetscijfer T (en dat moet dus ten minste een 5.5 zijn om het vak te halen).
Deelresultaten uit eerdere jaren kunnen niet worden opgevoerd.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
wijzigen?