Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Filosofie van de informatica

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOFIL
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 27, d.w.z. 20-4-2009 t/m 3-7-2009; herkansing week 35)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 34 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          John-Jules Meyer
Jan Broersen
Richard Starmans
     
Inhoud:Het college bestaat, naast een wat meer algemene korte inleiding in de filosofie en de wetenschapsfilosofie meer in het bijzonder, ruwweg uit 3 delen: Het eerste deel behandelt elementen van de filosofie van de formele wetenschappen, de wiskunde en de logica, voor zover relevant voor de informatica, met aandacht voor paradoxen en stromingen. Deel twee van het college handelt over de `klassieke' filosofie van de empirische wetenschappen. Na een korte historische inleiding komen onder meer het logisch positivisme van de Wiener Kreis, Poppers kritisch rationalisme, de empirische cyclus, Kuhns paradigmatheorie en Lakatos' falsificationisme aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal actuele thema's uit de wetenschapsfilosofie, waaronder: het inductie-probleem en andere problemen rond "inductivism", het Quine-Duhem probleem , scientific realism, het probleem van "underdetemination", models of explanation en "inference to the best explanation", constructief empirisme. In het laatste deel, tenslotte, worden speciale filosofisch getinte onderwerpen met betrekking tot de informatica, zoals berekenbaarheid en de kunstmatige intelligentie, besproken.
Literatuur:Verplichte literatuur:
 • Ladyman, J. (2002) Understanding Philosophy of Science ; Routledge London and New York
 • Leesmateriaal Filosofie van de Informatica: dit materiaal wordt tijdens het college opgebouwd en komt beschikbaar op de website
 • Sheets van de hoorcolleges
 • Zie verder de website met extra informatie en de sheets van het eerste college.
 • Werkvorm:Hoorcollege, inclusief discussie. Daarnaast het inleveren van een opdracht over een onderwerp betrekking hebbend op het college. (Zie verder de sheets van het college en de website met extra informatie.)
  Toetsvorm:Zie de website met extra informatie en de sheets van het eerste college.
  Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
  Beschrijving:
  • algemene introductie filosofie en wetenschapsfilosofie
  • algemene indeling van de wetenschappen en plaats van de informatica in de wetenschappen
  • filosofie van de formele wetenschappen: de paradoxen in de naieve verzamelingenleer, filosofische stromingen in de wiskunde (logicisme, formalisme, intuitionisme), onvolledigheidsstelling van Goedel
  • filosofie van de empirische wetenschappen (logisch positivisme, Carnap, standaardbeeld, Popper, Kuhn, Lakatos), empirische cyclus, paradigma's
  • actuele thema's uit de wetenschapsfilosofie, waaronder: het inductie-probleem en andere problemen rond "inductivism", het Quine-Duhem probleem , scientific realism, het probleem van "underdetemination", models of explanation en "inference to the best explanation", constructief empirisme.
  • het modelbegrip in de wetenschap
  • berekenbaarheid: Turingmachines, these van Church, stopprobleem
  • filosofie van de kunstmatige intelligentie: sterke vs zwakke AI, Turing test, Searle's Chinese kamer gedachtenexperiment, kunnen computers denken?
  Doelen: Na het afronden van de cursus weet de student wat (wetenschaps)filosofie is en hoe deze zich verhoudt tot de wetenschap. Hij kent de diverse soorten wetenschap die kunnen worden onderscheiden. Hij weet de grote lijnen van de filosofische stromingen in de wiskunde als voorbeeld van een formele wetenschap, de stromingen in de filosofie van de empirische wetenschappen (inclusief het standaardbeeld met de empirische cyclus), de grondslagen van het begrip berekenbaarheid en de filosofische ideeen die ten grondslag liggen aan de kunstmatige intelligentie. Hij is tevens in staat discussies te voeren over deze onderwerpen en deze compact samen te vatten. Daarnaast is hij in staat zich te verdiepen in een zelf gekozen, met het vak gerelateerd, onderwerp en hierover een scriptie te schrijven.
  wijzigen?