Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Expertsystemen

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:Het vak Expertsystemen wordt in 2007/2008 voor het laatst aangeboden.
Een expertsysteem kun je zien als een programma waarin wordt geprobeerd, het menselijke redeneerproces voor een probleem na te bootsen. Kenmerkend is dat er een expliciete scheiding is tussen de opgeslagen domeinkennis en de mechanismen die met de kennis redeneren.
In het college zal de nadruk liggen op regelgebaseerde systemen. Hierin is de domeinkennis gerepresenteerd als een verzameling conclusies, opgeslagen samen met condities die aangeven wanneer die conclusies gerechtvaardigd zijn. We zullen zien, dat dergelijke systemen hun toepassing vinden in (onder andere) geneeskunde, recht en taalverwerking. De theorie over deze systemen is hoofdzakelijk ontwikkeld in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
Ook bekijken we Bayesiaanse netwerken en Case Based Reasoning.
Literatuur:Leeswijzer met artikelen en boekhoofdstukken.
Er hoeft geen boek aangeschaft te worden.
Werkvorm:Tweemaal per week hoorcollege, praktikum.
Toetsvorm:Twee deeltoetsen en twee programmeeropgaven.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?