E-business

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOEBU
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, dwz 10-11-2014 t/m 30-1-2015; herkansing week 11)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 154 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 11.00-12.4546-51 ANDRO-C101 Peter de Waal
 
2 ANDRO-C101
wo 9.00-10.4546-51 RUPPERT-ROOD
2 RUPPERT-ROOD
werkcollege groep 1 wo 11.00-12.4546-51 BBG-075 Peter de Waal
Minghai Jiang
Simon Rosman
   
2 BBG-075
groep 2 wo 11.00-12.4546-51 BBG-071
2 BBG-071
groep 3 wo 11.00-12.4546-51 BBG-077
2 BBG-077
Inhoud:E-Business staat voor het managen van een bedrijf door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van Internet. ICT en Internet maken het mogelijk om bedrijven op een andere manier te organiseren, maar hiervoor is ook een plan en een visie nodig. In dit vak behandelen we de technieken, modellen en applicaties voor E-business en E-commerce.

Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn:

  • Wat zijn E-business en E-commerce? Wat zijn de overeenkomsten, verschillen en de relatie tussen deze twee begrippen?
  • Wat zijn de strategieen en business modellen achter E-business?
  • Welke hardware-, software- en telecom-ontwikkelingen zijn belangrijk voor E-business?
  • Enkele belangrijke applicaties van E-business: Supply Chain Management, E-procurement, Customer Relationship Management.
  • Welke veranderingen zijn nodig in een organisatie of bedrijf om de overstap naar E-business te maken?
Bij dit vak leer je niet hoe je je eigen bedrijf op moet zetten. Als je dat zoekt, kun je beter een minor bij Economie volgen.
Literatuur:Verplicht: D. Chaffey. E-Business and E-Commerce Management, Strategy, Implementation and Practice, 4th edition (ISBN 978-0-273-71960-1) of 5th edition (ISBN 978-0-273-75201-1).
Werkvorm:Per week: 4 uur hoorcollege (2 maal 2 uur) en 2 uur werkcollege. Deelname aan de reguliere hoor- en werkcolleges is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Deelname aan de gastcolleges is wel verplicht. Tijdens de werkcolleges worden opdrachten uitgewerkt.
Toetsvorm:Twee deeltentamens die ieder tellen voor 50% van het eindcijfer.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?