E-business

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOEBU
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, dwz 25-4-2016 t/m 1-7-2016; herkansing week 28)
Timeslot:B
Deelnemers:tot nu toe 67 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   di 9.00-10.4517-20 KBG-PANGEA Sietse Overbeek
 
22-25 KBG-PANGEA
do 13.15-15.0017 KBG-PANGEA
19-25 KBG-PANGEA
werkcollege groep 1 do 15.15-17.0017 BBG-205 #ica
Melchior Keijdener
   
19-25 BBG-205
groep 2 do 15.15-17.0017 BBG-201 #ica
Rens Rooimans
   
19-25 BBG-201
groep 3 do 15.15-17.0017 BBG-079 Mitchell van Winsum
 
19-22 BBG-079
23 RUPPERT-116
24-25 BBG-079
Tentamen:
week: 21di 24-5-201611.00-13.00 uurzaal: EDUC-BETA
week: 26di 28-6-201611.00-13.00 uurzaal: EDUC-GAMMA
week: 28di 12-7-201611.00-13.00 uurzaal: BBG-083aanvullende toets
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2014/2015
Inhoud:E-Business staat voor het managen van een bedrijf door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van Internet. ICT en Internet maken het mogelijk om bedrijven op een andere manier te organiseren, maar hiervoor is ook een plan en een visie nodig. In dit vak behandelen we de technieken, modellen en applicaties voor E-business en E-commerce.

Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn:

  • Wat zijn E-business en E-commerce? Wat zijn de overeenkomsten, verschillen en de relatie tussen deze twee begrippen?
  • Wat zijn de strategieen en business modellen achter E-business?
  • Welke hardware-, software- en telecom-ontwikkelingen zijn belangrijk voor E-business?
  • Enkele belangrijke applicaties van E-business: Supply Chain Management, E-procurement, Customer Relationship Management.
  • Welke veranderingen zijn nodig in een organisatie of bedrijf om de overstap naar E-business te maken?
Bij dit vak leer je niet hoe je je eigen bedrijf op moet zetten. Als je dat zoekt, kun je beter een minor bij Economie volgen.
Literatuur:kan veranderen!
Verplicht: D. Chaffey. E-Business and E-Commerce Management, Strategy, Implementation and Practice, 4th edition (ISBN 978-0-273-71960-1) of 5th edition (ISBN 978-0-273-75201-1).
Werkvorm:Per week: 4 uur hoorcollege (2 maal 2 uur) en 2 uur werkcollege. Deelname aan de reguliere hoor- en werkcolleges is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Deelname aan de gastcolleges is wel verplicht. Tijdens de werkcolleges worden opdrachten uitgewerkt.
Toetsvorm:Twee deeltentamens die ieder tellen voor 50% van het eindcijfer.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?