E-business

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOEBU
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, dwz 25-4-2016 t/m 1-7-2016; herkansing week 28)
Timeslot:B
Deelnemers:tot nu toe 144 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   di 9.00-10.4517-20 KBG-PANGEA Sietse Overbeek
 
22-25 KBG-PANGEA
do 13.15-15.0017 KBG-PANGEA
19-25 KBG-PANGEA
werkcollege groep 1 do 15.15-17.0017 BBG-205 Melchior Keijdener
 
19-25 BBG-205
groep 2 do 15.15-17.0017 BBG-201 Rens Rooimans
 
19-25 BBG-201
groep 3 do 15.15-17.0017 BBG-079 Rob de Wit
 
19-22 BBG-079
23 RUPPERT-116
24-25 BBG-079
groep 4        Donatas Rasiukevicius
 
Tentamen:
week: 28di 12-7-201611.00-13.00 uurzaal: RUPPERT-Aaanvullende toets
Inhoud:E-Business staat voor het realiseren van digitale transacties en processes binnen een organisatie, waarin informatiesystemen binnen de organisatie een grote rol spelen. In dit vak ligt de focus grotendeels op E-Commerce: het gebruik van het Internet, het World Wide Web (WWW) en mobiele apps om bedrijfstransacties te realiseren.

Formeel gezien zullen we ons in het vak richten op digitale commerciƫle transacties tussen organisaties en tussen organisaties en individuen. Digitale transacties omvatten alle transacties waarbij digitale technologie gebruikt wordt in de realisatie van de transactie. Dit zijn grotendeels transacties die op het Internet, het web en / of in mobiele apps plaatsvinden. Commerciƫle transacties hebben betrekking op de waardeuitwisseling (van bijv. geld) tussen organisaties of tussen organisaties en individuen in ruil voor producten en diensten. Waardeuitwisseling is belangrijk om de grenzen van E-Commerce te begrijpen. Zonder waardeuitwisseling vindt geen commercie plaats.

Literatuur:Verplicht: Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver. E-Commerce 2016, Global Edition, 12/E (ISBN 978-1-292-10996-1). De 2015 editie kan eventueel ook gebruikt worden.
Werkvorm:Per week: 4 uur hoorcollege (2 maal 2 uur) en 2 uur werkcollege. Deelname aan de reguliere hoor- en werkcolleges is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Deelname aan de gastcolleges is wel verplicht. Tijdens de werkcolleges kan aan oefenvragen en aan het practicum worden gewerkt.
Toetsvorm:Het eindcijfer bestaat uit een practicumcijfer en een tentamencijfer. Zowel het practicumcijfer als het tentamencijfer telt voor 50% mee van het eindcijfer. Het tentamencijfer bestaat uit het cijfer van het deeltentamen en het cijfer van het eindtentamen. Het deeltentamen telt voor 40% mee van het tentamencijfer en het eindtentamen telt voor 60% mee van het tentamencijfer. Het practicumcijfer bestaat uit het cijfer van de tussenversie en het cijfer van de eindversie van het practicum. De tussenversie telt voor 25% mee van het practicumcijfer en de eindversie telt voor 75% mee van het practicumcijfer. Het practicumcijfer en het tentamencijfer dienen allebei minimaal 5.0 te zijn. Wanneer dit niet het geval is, dan is het eindresultaat het laagste cijfer van deze twee cijfers.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4.0 zijn en niet hoger dan 5.5. Overige regels met betrekking tot toelating tot de aanvullende toets staan op de website van het vak.
wijzigen?