E-business

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOEBU
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 3 (week 6 t/m 16, dwz 3-2-2014 t/m 18-4-2014; herkansing week 22)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 88 inschrijvingen
Rooster:Let op: m.i.v. het collegejaar 2008/2009 is het rooster te vinden in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 11.00-12.456-10 RUPPERT-ROOD Peter de Waal
 
12-15 RUPPERT-ROOD
wo 11.00-12.456-9 MIN-208
10 MIN-211
12-15 MIN-211
werkcollege groep 1 wo 9.00-10.456-10 MIN-027 Peter de Waal
Evert Eckhardt
  
12-15 MIN-027
groep 2 wo 9.00-10.456-10 MIN-016 Minghai Jiang
 
12-15 MIN-016
Tentamen:
week: 51wo 17-12-20148.30-10.30 uurzaal: EDUC-BETA
week: 5ma 26-1-20158.30-10.30 uurzaal: EDUC-GAMMAaanvullende toets
Inhoud:E-Business staat voor het managen van een bedrijf door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van Internet. ICT en Internet maken het mogelijk om bedrijven op een andere manier te organiseren, maar hiervoor is ook een plan en een visie nodig. In dit vak behandelen we de technieken, modellen en applicaties voor E-business en E-commerce.

Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn:

  • Wat zijn E-business en E-commerce? Wat zijn de overeenkomsten, verschillen en de relatie tussen deze twee begrippen?
  • Wat zijn de strategieen en business modellen achter E-business?
  • Welke hardware-, software- en telecom-ontwikkelingen zijn belangrijk voor E-business?
  • Enkele belangrijke applicaties van E-business: Supply Chain Management, E-procurement, Customer Relationship Management.
  • Welke veranderingen zijn nodig in een organisatie of bedrijf om de overstap naar E-business te maken?
Bij dit vak leer je niet hoe je je eigen bedrijf op moet zetten. Als je dat zoekt, kun je beter een minor bij Economie volgen.
Literatuur:Verplicht: D. Chaffey. E-Business and E-Commerce Management, Strategy, Implementation and Practice, 4th edition (ISBN 978-0-273-71960-1) of 5th edition (ISBN 978-0-273-75201-1).
Werkvorm:Per week: 4 uur hoorcollege (2 maal 2 uur) en 2 uur werkcollege. Deelname aan de reguliere hoor- en werkcolleges is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Deelname aan de gastcolleges is wel verplicht. Tijdens de werkcolleges worden opdrachten uitgewerkt.
Toetsvorm:Twee deeltentamens die ieder tellen voor 50% van het eindcijfer.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?