Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Datastructuren

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:Alvorens men een computerprogramma kan schrijven om een probleem op te lossen, moet een aanpak (een reeks stappen) bedacht worden die het programma kan volgen om het probleem op te lossen. Zo'n reeks stappen wordt een algoritme genoemd. In dit vak worden algoritmen besproken voor het sorteren van en het zoeken in een verzameling gegevens. Zoekalgoritmen spelen een speciale rol, want ze hangen af van de manier waarop de gegevens zijn opgeslagen. Een methode voor gegevensopslag wordt een datastructuur genoemd. In het college worden diverse datastructuren behandeld.

Voor veel problemen zijn er wezenlijk verschillende algoritmen of datastructuren te bedenken. In Datastructuren leer je ook hoe je de looptijd van algoritmen (en het geheugengebruik van datastructuren) kunt inschatten zonder dat daar een implementatie voor nodig is.

Een aantal van de onderwerpen die behandeld worden zijn: sorteren (quicksort, heap sort, bucket sort, ...); hash tabellen; zoekbomen; rood-zwart-bomen, skiplists, ...

Daarnaast zullen een aantal onderwerpen uit de wiskunde worden behandeld. Deze zijn nodig voor de analyse van de algoritmen en datastructuren.

Literatuur:T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, Introduction to Algorithms, Third Edition, MIT Press / McGraw-Hill Book Company, 2009.

De vorige editie kan ook gebruikt worden voor alle onderwerpen op red-black trees na: daar is de tekst gewijzigd. Als je de tweede editie gebruikt, gebruik dan een kopie van het hoofdstuk over red-black trees.

Misschien zal over een enkel onderwerp nog materiaal op de website van het vak verschijnen.

Werkvorm:Hoor- en werkcollege; programmeerpracticum. Ook is er een programmeerwedstrijd.

Toetsvorm:Twee deeltentamens; en zeven programmeeropgaven. (De eerste opgave is vooral om het systeem uit te proberen.)
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?