Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Datastructuren

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:Alvorens men een computerprogramma kan schrijven om een probleem op te lossen, moet een aanpak (een reeks stappen) bedacht worden die het programma kan volgen om het probleem op te lossen. Zo'n reeks stappen wordt een algoritme genoemd. In dit vak worden algoritmen besproken voor het sorteren van en het zoeken in een verzameling gegevens. Zoekalgoritmen spelen een speciale rol, want ze hangen af van de manier waarop de gegevens zijn opgeslagen. Een methode voor gegevensopslag wordt een datastructuur genoemd. In het college worden diverse datastructuren behandeld.

Voor veel problemen zijn er wezenlijk verschillende algoritmen of datastructuren te bedenken. In Datastructuren leer je ook hoe je de looptijd van algoritmen (en het geheugengebruik van datastructuren) zonder dat daar een implementatie voor nodig is.

Literatuur:M. Goodrich en R. Tamassia, Data Structures and Algorithms in JAVA, fourth edition, John Wiley & Sons, 2004.
Werkvorm:Hoor- en werkcollege.
Toetsvorm:Er worden drie schriftelijke deeltentamens afgenomen; de eerste en de tweede duren elk twee uur, de derde duurt drie uur. De latere deeltentamens spelen een grotere rol in het eindcijfer dan de eerdere deeltentamens. Er is een aanvullende toets in augustus waar men onder bepaalde voorwaarden aan mee kan doen. Ook bij de aanvullende toets blijven een aantal eerdere toetsen meespelen in het eindcijfer. Voor details wordt verwezen naar de vakpagina met extra informatie.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
wijzigen?