Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Datamining

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:Het automatisch verzamelen van data neemt een steeds hogere vlucht. Denk maar aan banken, de supermarkt (met of zonder bonuskaart),
maar ook in het onderzoek (denk aan het human genome project) of het web.
Het doel van dit verzamelen is niet alleen het bezit, maar het analyseren ervan, om, bijvoorbeeld, beter inzicht in de klant te krijgen.
Datamining is het vak dat zich met deze analyse bezighoudt. Onderwerpen als machine learning, databases, en statistiek spelen hierin een grote rol.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Het KDD-proces
  • Classificatiebomen
  • Regelinductie
  • Naive Bayes
  • Support Vector Machines
  • Ensemblemethoden
Literatuur:Pang-Ning Tan, Michael Steinbach en Vipin Kumar: Introduction to Data Mining, Addison Wesley/Pearson Education 2006, ISBN 0-321-32136-7.
Werkvorm:Hoorcollege en vier practicumsessies.
Toetsvorm:Twee practicumopdrachten.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?