Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Driedimensionaal modelleren

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Tentamen:
week: 21di 21-5-20198.30-10.30 uurzaal: EDUC-ALFA
week: 26di 25-6-20198.30-10.30 uurzaal: EDUC-THEATRON
week: 28di 9-7-201911.00-13.00 uurzaal: BBG-223aanvullende toets
Inhoud:3D modelleren gaat over het bouwen en representeren van objecten in de ruimte. Deze modellen kunnen gebaseerd zijn op ingewonnen data (laser scanning), op handgefabriceerde modellen in een modelleerprogramma, of op procdures zoals L-systemen. The voornaamste motivatie voor de constructie van deze 3D modellen is CAD/CAM, de filmindustrie, de gamesindustrie, de geneeskunde, de architectuur, animatie, robotica en fysische simulaties. Een model kan gevisualiseerd of op een andere manier gebruikt worden. 3D modelleren gebruikt allerlei technieken om om te gaan met krommen, grote point clouds en gestructureerde meshes. Aspecten als continuiteit, efficientie en correctheid zijn ook belangrijk.

Om het vak te volgen moet je bekend zijn met de lineaire algebra, basiswiskunde (kansrekening, differentieren), algoritmiek, en programmeren (C#). In het bijzonder moet je de vakken computer graphics en gameprogrammeren/imperatief programmeren gehaald hebben. Kennis van een modelleerpakket zoals Blender of OpenGL is niet noodzakelijk.
Literatuur:Boekhoofdstukken (Fundamentals of Computer Graphics, Hoofdstukken 12 en 15), surveys, papers, en de collegeslides. Zie de webpagina van het vak.
Werkvorm:2 x 2 uur college per week en 2 x 2 uur practikum per week.
Toetsvorm:45%: Praktische opdrachten (3 x 15%)
15%: Tussentoets
40%: Eindtoets

Om het vak te halen moeten alle onderdelen met minstens een 4 zijn beoordeeld, de eindtoets met minstens een 5, en het gewogen gemiddelde moet (afgerond) minstens een 6 zijn.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moeten alle andere onderdelen gehaald zijn.
Beschrijving:De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • interpolerende polynomen, B├ęzier curves, B-splines, NURBS, etc
  • implicit surfaces, marching cubes
  • subdivisie en mesh representatiestructuren
  • polygonale meshes, mesh compression, hierarchie
  • Delaunay triangulatie, tetrahedralisatie, alpha-shapes
  • LiDAR point clouds, RANSAC, reconstructie, CityGML
  • constructive solid geometry
  • normal estimation, principal component analysis
  • progressive meshes
  • procedural modeling, L-systems
wijzigen?