Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Databases

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:Bedrijfsprocessen draaien vooral om informatie-verwerking. Deze informatie moet worden bijgehouden, daar zijn database management systemen voor. De verschillen met eenvoudige file-systemen zijn legio. Zo zijn er "query-talen" om makkelijk informatie terug te vinden, "transactie-systemen" om te zorgen dat veel gebruikers tegelijk de informatie kunnen raadplegen en veranderen, en schema-informatie om te weten wat de data eigenlijk betekent.
In dit vak wordt de basis van relationele databases behandeld, waarbij de nadruk op ontwerpen en vraagtalen ligt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan enkele recente ontwikkelingen, zoals webdatabases en semistructured data en XML.
Literatuur:Michael Kifer, Arthur Bernstein en Philip M. Lewis
Database Systems - An Application-Oriented Approach
ISBN 0-321-22838-3
Pearson Education/Addison Wesley

Als je nog over het oude boek beschikt, kun je dat dit jaar nog gewoon gebruiken:
Raghu Ramakrishnan en Johannes Gehrke
Database Management Systems
(2e of 3e editie), McGraw Hill

Werkvorm:werkvorm: hoorcollege (2 keer 2 uur per week), werkcollege (2 keer 2 uur per week) en practicum (4 begeleide sessies in totaal).
Toetsvorm:Om het vak met een voldoende af te ronden, is het noodzakelijk dat beide practicumresultaten uiteindelijk (na de laatste herkansingsmogelijkheid) tenminste voldoende zijn. Het tentamen levert een tentamenresultaat T op: een cijfer op de schaal 1..10, in tienden nauwkeurig.

Het eindcijfer E wordt, gegeven de bovenstaande randvoorwaarden, nu als volgt berekend:

E := T;
if (P1 = goed) then E := E + 0.3 endif;
if (P2 = goed) then E := E + 0.3 endif;

De toetsing levert een voldoende (>= 6) op als E tenminste 5.5 bedraagt. Onvoldoende eindcijfers worden afgerond op hele punten. Voldoende eindcijfers worden afgerond op halve punten. Het afgeronde eindcijfer kan niet hoger zijn dan 10.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan een aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit (P1, P2 of T) toegestaan.
wijzigen?