Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Gametechnologie softwareproject

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:

Let op:

 • Vanwege de planning is het van belang dat je jezelf zo snel mogelijk aanmeldt bij het projectbureau voor deelname in PERIODE 12 2013. Bij inschrijving na 6 MAART 2013kunnen we geen plaats garanderen.
 • Van degenen die zich nu inschrijven verwachten we ook daadwerkelijk deelname. Je kunt je dus niet "voor de zekerheid" inschrijven, en dan toch maar niet meedoen. Dit heeft gevolgen voor de volgende keer dat je mee wilt doen.
 • Dit is een DERDEJAARS-vak. Je moet bij aanmelding tenminste 105 ECTS hebben gehaald.
In het softwareproject wordt door een team van studenten een systeem ontwikkeld voor een praktisch probleem van een (interne of externe) opdrachtgever. Het softwareproject leert studenten hoe theoretische kennis kan worden vertaald in een daadwerkelijke oplossing, welke problemen er kunnen optreden bij het in teamverband ontwikkelen van software, en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. De leerdoelen van het project zijn als volgt:
 1. Samenwerken in een multidisciplinair team
 2. Het effectief en correct omgaan met klant contact
 3. Het kunnen opzetten van wensen van de klant in een werkend prototype
 4. Het plannen van een langdurig project met meerdere mensen in het team
 5. Het op de juiste momenten de goede producten opgeleveren (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
 6. Presenteren van tussen- en eindresultaten
Tijdens het project doen de studenten kennis op in de volgende gebieden:
 • Groepsprocessen
 • Vergadertechnieken
 • Interviewtechnieken
 • Projectorganisatie
 • Planningstechnieken
 • Projectfasering
 • Requirementsanalyse
 • Modelleren/specificeren
 • Testen
 • Versie/configuratiebeheer
 • Documentatie-/rapportagetechnieken
 • Presentatietechnieken
Literatuur:Geen
Werkvorm:
 • Per groep worden in overleg 2 vergaderuren per week ingeroosterd, voor vergaderingen in aanwezigheid van de docent. Aanwezigheid bij de vergaderingen is verplicht.
 • Per september 2012 krijgt elke groep krijgt een werkruimte in BBL. Het projectwerk moet grotendeels in deze ruimte worden uitgevoerd.
 • Sinds 1 januari 2012 is een verplichte hoorcollegereeks onderdeel van het vak.
 • Verder is elke student verplicht een logboek bij te houden dat voor de begeleider en de andere teamleden toegankelijk is teneinde de overige verrichte inspanningen te documenteren.
 • Gedurende het project zal de begeleider met elke deelnemer enige malen een functioneringsgesprek voeren.
 • Tweemaal in de loop van het project worden door de groepen presentaties verzorgd.
 • De groep verzorgt promotiemateriaal van het project door middel van een website, filmpje, flyer en poster.
 • De groep houdt een blog bij van het project.
Toetsvorm:Individuele beoordeling door begeleidende docent. De beoordeling vindt plaats op grond van
 • het logboek,
 • de zichtbare constructieve bijdrage aan de voortgang van het project,
 • de bijdrage aan de concrete af te leveren producten,
 • de mate van aanwezigheid bij de diverse (verplichte en niet verplichte) activiteiten,
 • de houding bij de vergaderingen,
 • de prestatie van de groep als geheel en de kwaliteit van het promotiemateriaal.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Project in groepen van ongeveer 10. Ieder team dient zichzelf grotendeels te organiseren onder begeleiding van een docent die daarbij behulpzaam is. Om de realiteitswaarde van het project te vergroten wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid van de teams geeist. Men moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat:
 • er een projectorganisatie opgezet wordt met een verdeling taken en verantwoordelijkheden
 • er wordt overlegd en afgestemd met de opdrachtgever (probleemafbakening, goedkeuring oplossing, etc.)
 • op de juiste momenten de goede producten worden opgeleverd (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
 • er presentaties worden verzorgd over tussenresultaten en promotiemateriaal wordt ontwikkeld.
wijzigen?