Webtechnologie

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB2WT
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Internetprogrammeren (INFOINP). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 3 (week 6 t/m 16, dwz 8-2-2016 t/m 22-4-2016; herkansing week 27)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 130 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Lennart Herlaar
 
practicum groep 1        Nico Naus
 
groep 2        Arne Hillebrand
 
Tentamen:
week: 16vr 22-4-20168.30-10.30 uurzaal: EDUC-GAMMA
week: 27vr 8-7-20168.30-10.30 uurzaal: UNNIK-211aanvullende toets
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2014/2015
Inhoud:Het Internet is een van de meest relevante toepassingen van informatica in de wereld. En voor veel mensen in de buitenwereld staat het Internet zelfs gelijk aan de meest zichtbare component daarvan: het World Wide Web. In deze praktische cursus kijken we hoe voor dit specifieke onderdeel van het Internet geprogrammeerd kan worden, op een veilige en werkbare manier, zowel voor de eindgebruiker als voor de programmeur. Het uitgangspunt van dit vak is het http protocol en alles wat daar bovenop gebouwd kan worden.

Daarbij wordt ervaring opgedaan met relevante talen en technologieen, zoals (X)HTML, CSS, JavaScript, PHP en frameworks. Daarnaast wordt ingegaan op de historische context van het WWW en worden de concepten achter en allerlei technische aspecten van het WWW toegelicht. Ook dient de deelnemer zich het bijbehorende jargon eigen te maken.

Literatuur:kan veranderen!
Dit vak kent geen verplichte literatuur. Het vak is een praktisch vak en de stof beslaat zeer uiteenlopende onderwerpen. Er is geen tekstboek dat naadloos bij deze inhoud aansluit. Daarnaast is de voorkennis van de deelnemers divers. De informatiebehoefte van de deelnemers zal daardoor verschillen. Dat betekent dat het naar eigen behoefte zoeken, bekijken, op waarde schatten, lezen en waar nodig grondig bestuderen van literatuur/achtergrondmateriaal (vaak in de vorm van webpagina's) intrinsiek onderdeel is van dit vak. Tijdens het vak worden echter wel pointers gegeven naar relevante literatuur m.b.t. de diverse onderwerpen. Ook is er een boek dat aanbevolen wordt als je weinig bekend met de materie:

Internet & World Wide Web - How to program
Paul Deitel, Harvey Deitel & Abbey Deitel
5th Edition, International Edition
Pearson, 2012
ISBN: 0273764020

Werkvorm:Het vak bestaat uit een reeks hoorcolleges en een groot practicum (3 opgaven). Tijdens de practicumsessies kan onder begeleiding aan de in te leveren practicumopgaven gewerkt worden. Let op: onderschat het practicum niet! Dat is de hoofdcomponent van het vak. De hoorcolleges dienen ter ondersteuning van het practicum.
Toetsvorm:De ingeleverde practicumopgaven worden beoordeeld. Het behaalde resultaat bepaalt voor 70% het eindresultaat voor het vak. Daarnaast is er een eindtentamen dat voor 30% meetelt in het eindresultaat. Zie de website van het vak voor de details van de cijferregeling.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?