Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Webdesign

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:In deze cursus bestuderen we het Internet en specifiek World Wide Web (WWW) langs drie dimensies:
  • Ontwerpen. Hoe ontwerp je een website die informatief, bruikbaar en aantrekkelijk is? Hoe zorg je dat een website geschikt is voor de vele devices die tegenwoordig gebruikt worden, van vaste computers tot tablets en mobiele telefoons? Wat is de rol van creativiteit in het ontwerpproces? We passen hierbij de principes van human-centred design toe die in het vak Ontwikkelen van Interactieve Systemen zijn behandeld.
  • Implementatie. Welke technologie heb je nodig is om eenvoudige websites te bouwen? In de eerste plaats is dit de technologie die aan de client side, in de webbrowser werkt (HTML, CSS, Document Object Model en JavaScript). Maar veel processen spelen zich op de webserver af: daarom behandelen we de basis van het programmeren voor de webserver (in hoofdzaak PHP). Het WWW kan niet werken zonder standaardisering van technologie, maar hoe verhouden standaardisering en vernieuwing zich tot elkaar?
  • Gebruiken. Het WWW is een onmisbare informatiebron en communicatiemiddel voor mensen, bedrijven en organisaties. Binnen twintig jaar is er een wereldomvattend digitaal ecosysteem ontstaan. Het is zo sterk met ons hele dagelijkse leven verweven geraakt dat het bijna niet meer mogelijk is je eraan te onttrekken. Hoe is onze cultuur door het internet veranderd? Wat is de rol van sociale media en zoeksystemen? Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten in de niet te verre toekomst?
Literatuur:Dit vak kent geen verplicht boek. In de loop van het vak worden wel enkele artikelen en/of boekhoofdstukken behandeld die wel tot de leerstof behoren. Deze worden op de vakwebsite aangekondigd.

Een aantal van de technische colleges is gebaseerd op de stof uit:
Chapman en Chapman, Webdesign: A complete introduction. Wiley, 2006. ISBN-13 978-0470060896.
De relevante hoofdstukken zijn ook online verkrijgbaar. De kosten voor het downloaden van de gehele bundel bedragen ongeveer € 20. Aanbevolen als je weinig bekend bent met de materie.

Werkvorm:

hoorcollege, 2 maal 2 uur per week
practicum, 2 maal 2 uur per week

Toetsvorm:

Practicumopgaven (50%) en tentamen (50%). Beide deelcijfers dienen voldoende te zijn. Voldoende wil zeggen 5.50 of hoger.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?