Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Webdesign

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Inhoud:

Inhoud

Het internet is uitgegroeid tot een onmisbaar informatie- en communicatiemedium voor individuen, bedrijven en organisaties. Kwaliteit, aantrekkelijkheid, en interactiviteit zijn belangrijke succesfactoren voor websites en internetapplicaties. In dit vak leer je methoden en technieken kennen die van belang zijn bij het ontwerpen en realiseren van geavanceerde websites. Streaming (animatie, geluid, video) en non-streaming media (bitmaps, vector graphics) stellen belangrijke eisen aan interactieve webomgevingen. Ook de verschillende gebruikersomgevingen (screen, print, mobile device, etc.) spelen hierbij een belangrijke rol. In aansluiting op de cursus Ontwerpen van interactieve systemen behandelen we hoe principes van visuele communicatie, interactiviteit en toegankelijkheid ingezet kunnen worden in het ontwerp van web-interfaces.

In dit vak maak je ook kennis met de metataal XML. XML wordt gebruikt om gespecialiseerde markup-talen te definiëren, zoals bij voorbeeld de veelgebruikte web-taal XHTML. Je kunt ook je eigen XML-taal ontwerpen. We behandelen hoe je zo'n taal ondubbelzinnig kunt vastleggen. XML-documenten kun je op verschillende manieren bewerken, bevragen en geschikt maken voor gebruik op allerlei devices. We besteden in deze module ruime aandacht aan de methoden en technieken die daarvoor bestaan, waaronder het gebruik van het Document Object Model (DOM) en van de programmeertaal Javascript. Deze stellen je in staat om zelf interactieve XML-applicaties voor het web te ontwikkelen.

Doelgroepen

Voor studenten informatiekunde is Webdesign de opvolger van het vak Uitwisselingstalen. Informatiekundestudenten mogen niet beide onderdelen in hun opleiding opnemen.

Voor studenten informatica is Webdesign is de opvolger van het vak Multimedia. Informaticastudenten mogen niet beide onderdelen in hun opleiding opnemen.

Trefwoorden

webdesign, internet, interactiviteit, animatie, multimedia, webstandaards, XML, XHTML, Javascript, Document Object Model.

Leerdoelen

  • In dit vak verwerf je kennis van standaarden, principes en technologieën die in Web-omgevingen worden toegepast, waaronder XML en XHTML.
  • Je verwerft kennis van streaming en non-streaming media en leert deze media inzetten in een webomgeving.
  • Je maakt kennis met de eisen waaraan goed webdesign voor uiteenlopende gebruiksomgevingen (screen, print, mobile device, etc.) moet voldoen.
  • Je leert hoe principes van visuele communicatie, interactiviteit en toegankelijkheid ingezet kunnen worden in het ontwerp van web-interfaces.
  • Je verwerft vaardigheid in het ontwerpen en realiseren van XML-applicaties.

Vaardigheden

Ontwerpen, programmeren

Niveau en plaats in het curriculum

Dit vak is een discipline uniform vak op niveau 2. Het vak is dus verplicht voor studenten die de opleiding informatiekunde volgen. Het bouwt voort op het Informatiekunde Introductieproject (IIP) en op Imperatief Programmeren (IP). Je past in dit vak kennis uit het parallelvak Ontwerpen van Interactieve Systemen (OIS) toe in het ontwerp van web-interfaces. Webdesign bereidt onder meer voor op Datamodelleren (DM) en de Human Media Interaction-lijn van de bachelor informatiekunde.

Voorkennis

Er zijn geen formele ingangseisen. Voor sommige opdrachten dien je te beschikken over programmeervaardigheden, die je bij voorbeeld in het vak Imperatief Programmeren hebt verworven.

Literatuur:

In 2010-11 wordt gebruik gemaakt van Chapman en Chapman, Webdesign: A complete introduction. Wiley, 2006. ISBN-13 978-0470060896. De relevante hoofdstukken zijn ook online verkrijgbaar. De kosten voor het downloaden van de gehele bundel bedragen £15.87, dwz. ongeveer € 19.
Verder zal een aantal aantal artikelen en websites worden gebruikt. Deze worden nog bekend gemaakt.

Werkvorm:

hoorcollege, 2 maal 2 uur per week
practicum, 3 uur per week

Toetsvorm:

Practicumopgaven (50%); tussentoets en tentamen (50%). Beide deelcijfers dienen voldoende te zijn. Voldoende wil zeggen: hoger dan 5.50.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?