Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatiekunde introductieproject

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1PROJ
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 23-4-2018 t/m 29-6-2018; herkansing week 28)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 78 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 13.15-15.0017-27 UNNIK-GROEN
coordinatie          Peter van Kranenburg
 
werkcollege groep 1        Luz Marcela Ruiz Carmona
Alexander Bestebreurtje
  
groep 2        #ica
  
groep 3        Sietse Overbeek
 
groep 4        Robbert-Jan Beun
 
groep 5        Kalliopi Zervanou
 
groep 6        Imke de Jong
  
groep 7        Peter van Kranenburg
 
groep 8        Jan Dirk Fijnheer
 
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2015/2016
Inhoud:

"Ontwerp een informatie- en communicatiesysteem waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een maatschappelijke behoefte." Denk hierbij in het bijzonder aan duurzaamheid of toepassingen binnen het domein van de gezondheid.

Dat is kort gezegd de opdracht waar de studenten in dit project voor komen te staan. Geenszins een eenvoudige opgave daar de ontwikkeling van een dergelijks systeem over het algemeen omvangrijk en complex is en een breed scala aan activiteiten omvat: zowel het analyseren, ontwerpen, produceren als het invoeren, gebruiken en beheren van het systeem.

In de voorgaande vakken van het eerste jaar van de studie informatiekunde heeft de student allerlei aspecten van ICT vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken bestudeerd. Nu is het tijd om de opgedane kennis en vaardigheden geïntegreerd toe te passen in een groter project waarin de student in teamverband werkt aan het ontwerp van een informatie- en communicatiesysteem dat bijdraagt aan een maatschappelijke behoefte. De student zet in het project ook de volgende stappen in de ontwikkeling van de voor een informatiekundige benodigde communicatieve, reflectieve, samenwerkings- en managementvaardigheden.

Trefwoorden

informatie- en communicatiesysteem, teambuilding, probleemanalyse, productdefinitie, haalbaarheidsanalyse, projectmanagement, requirementanalyse, gebruiksanalyse, review bestaande technologie, systeemmodellering, gebruiksinterface, architectuur, prototype, overdracht.

Leerdoelen

In dit vak leer je in teamverband een informatie- en communicatiesysteem te ontwerpen dat voorziet in een bepaalde (maatschappelijke) behoefte. Daarbij doorloop je het gehele traject van probleemanalyse tot prototype-ontwikkeling.

Niveau en plaats in het curriculum

Dit vak is een verplicht vak voor alle studenten in de major informatiekunde. Het is een zogeheten contextvak. Dat betekent dat niet zozeer inhoudelijke kennis centraal staat (zoals dat bij MMI en IMP het geval was), maar dat je in teams vanuit een concrete probleemstelling werkt.

Vaardigheden

Presentatie / samenwerking en management / reflectie

Voorkennis

Geen

Literatuur:Kan veranderen!
zie literatuur op de website
Werkvorm:
  • Hoorcollege / symposium
  • Teambijeenkomsten / -vergaderingen met coach
  • Zelfwerkzaamheid
Toetsvorm:
  • Presentatievaardigheden
  • Algemene inzet, samenwerkings- en managementvaardigheden
  • Reflectieve vaardigheden
  • Bijdrage aan eindproduct
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?