Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatiekunde introductieproject

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1PROJ
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 25-4-2016 t/m 1-7-2016; herkansing week 28)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 124 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 13.15-15.0018-25 UNNIK-GROEN
vr 9.00-10.4517 UNNIK-GROEN
coordinatie          Rogier van Eijk
Irene Hinssen
  
werkcollege groep 1 vr 11.00-12.4517 BBG-317 Joske Houtkamp
 
19-22 BBG-317
groep 2 vr 11.00-12.4517 BBG-005 Sergio Espa˝a Cubillo
 
19 BBG-005
20 HFG-611B
21-22 BBG-005
23-25 HFG-611B
groep 3 vr 11.00-12.4517 BBG-007 Anja Volk
 
19 BBG-007
20 HFG-611A
21-22 BBG-007
23-25 HFG-611A
groep 4 vr 11.00-12.4517 OL-260 Ronald Poppe
 
19-25 OL-260
groep 5 vr 11.00-12.4517 UNNIK-216 Frans Wiering
 
19-25 UNNIK-216
groep 6 vr 11.00-12.4517 BBG-401 Sietse Overbeek
 
19-25 BBG-401
groep 7 vr 11.00-12.4517 UNNIK-220 Marjan Askari
  
19-25 UNNIK-220
groep 8 vr 11.00-12.4517 BBG-161
19 UNNIK-209
20-22 BBG-077
24-25 BBG-077
Inhoud:

"Ontwerp een informatie- en communicatiesysteem waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een maatschappelijke behoefte." Denk hierbij in het bijzonder aan duurzaamheid of toepassingen binnen het domein van de gezondheid.

Dat is kort gezegd de opdracht waar de studenten in dit project voor komen te staan. Geenszins een eenvoudige opgave daar de ontwikkeling van een dergelijks systeem over het algemeen omvangrijk en complex is en een breed scala aan activiteiten omvat: zowel het analyseren, ontwerpen, produceren als het invoeren, gebruiken en beheren van het systeem.

In de voorgaande vakken van het eerste jaar van de studie informatiekunde heeft de student allerlei aspecten van ICT vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken bestudeerd. Nu is het tijd om de opgedane kennis en vaardigheden geïntegreerd toe te passen in een groter project waarin de student in teamverband werkt aan het ontwerp van een informatie- en communicatiesysteem dat bijdraagt aan een maatschappelijke behoefte. De student zet in het project ook de volgende stappen in de ontwikkeling van de voor een informatiekundige benodigde communicatieve, reflectieve, samenwerkings- en managementvaardigheden.

Trefwoorden

informatie- en communicatiesysteem, teambuilding, probleemanalyse, productdefinitie, haalbaarheidsanalyse, projectmanagement, requirementanalyse, gebruiksanalyse, review bestaande technologie, systeemmodellering, gebruiksinterface, architectuur, prototype, overdracht.

Leerdoelen

In dit vak leer je in teamverband een informatie- en communicatiesysteem te ontwerpen dat voorziet in een bepaalde (maatschappelijke) behoefte. Daarbij doorloop je het gehele traject van probleemanalyse tot prototype-ontwikkeling.

Niveau en plaats in het curriculum

Dit vak is een verplicht vak voor alle studenten in de major informatiekunde. Het is een zogeheten contextvak. Dat betekent dat niet zozeer inhoudelijke kennis centraal staat (zoals dat bij MMI en IMP het geval was), maar dat je in teams vanuit een concrete probleemstelling werkt.

Vaardigheden

Presentatie / samenwerking en management / reflectie

Voorkennis

Geen

Literatuur:zie literatuur op de website
Werkvorm:
  • Hoorcollege / symposium
  • Teambijeenkomsten / -vergaderingen met coach
  • Zelfwerkzaamheid
Toetsvorm:
  • Presentatievaardigheden
  • Algemene inzet, samenwerkings- en managementvaardigheden
  • Reflectieve vaardigheden
  • Bijdrage aan eindproduct
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?