Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatiekunde introductieproject

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1PROJ
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 11-11-2013 t/m 31-1-2014; herkansing week 11)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 97 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
begeleiding          Simon Rosman
 
groep 1        Robbert-Jan Beun
 
groep 2        Frans Wiering
 
groep 3        Rogier van Eijk
 
groep 4        Linda van der Gaag
 
groep 5        Peter de Waal
 
groep 6        Ad Feelders
 
coordinatie          Rogier van Eijk
 
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2012/2013
Inhoud:

"Ontwikkel een informatie- en communicatiesysteem waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van een actueel (maatschappelijk) probleem."

Dat is kort gezegd de opdracht waar de studenten in dit project voor komen te staan. Geenszins een eenvoudige opgave daar de ontwikkeling van een dergelijks systeem over het algemeen omvangrijk en complex is en een breed scala aan activiteiten omvat: zowel het analyseren, ontwerpen, produceren als het invoeren, gebruiken en beheren van het systeem. Daarbij komt ook nog dat dit project het eerste vak van de studie Informatiekunde is en de student niet kan teren op al opgedane kennis en vaardigheden op het vakgebied.

Het doel van het project is dan ook een eerste kennismaking met de informatiekunde. De student verkent vooral vanuit eigen interesses en nieuwsgierigheid in teamverband het vakgebied. Hij/zij krijgt daarbij inzicht in de complexiteit en de breedte van de informatiekunde en ontwikkelt een denkkader waarbinnen vervolgens de technieken, methoden, theorie├źn en modellen van de informatiekunde die in latere vakken uitgediept worden, geplaatst kunnen worden. De student zet in het project ook de eerste stappen in de ontwikkeling van de voor een informatiekundige benodigde communicatieve, reflectieve, samenwerkings- en managementvaardigheden.

Trefwoorden

informatie- en communicatiesysteem, teambuilding, probleemanalyse, productdefinitie, haalbaarheidsanalyse, projectmanagement, requirementanalyse, gebruiksanalyse, review bestaande technologie, systeemmodellering, gebruiksinterface, architectuur, prototype, overdracht.

Leerdoelen

In dit vak leer je in teamverband een informatie- en communicatiesysteem te ontwikkelen dat voorziet in een bepaalde (maatschappelijke) behoefte. Daarbij doorloop je het gehele traject van probleemanalyse tot prototype-ontwikkeling.

Niveau en plaats in het curriculum

Dit vak is een verplicht vak voor alle studenten in de major informatiekunde. Het is een zogeheten contextvak. Dat betekent dat niet zozeer inhoudelijke kennis centraal staat (zoals dat bij MMI en IMP het geval was), maar dat je in teams vanuit een concrete probleemstelling werkt.

Vaardigheden

Presentatie / samenwerking en management / reflectie

Voorkennis

Geen

Literatuur:Kan veranderen!
zie literatuur op de website
Werkvorm:
  • Hoorcollege / symposium
  • Teambijeenkomsten / -vergaderingen met coach
  • Zelfwerkzaamheid
Toetsvorm:
  • Presentatievaardigheden
  • Algemene inzet, samenwerkings- en managementvaardigheden
  • Reflectieve vaardigheden
  • Bijdrage aan eindproduct
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?