Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatica introductieproject

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:

Het introductieproject Informatica is specifiek bedoeld voor eerstejaars studenten die het bachelor programma Informatica volgen.

Tijdens dit project wordt er een informatica gerelateerd product ontwikkeld in een team van ongeveer 5 studenten. Van deelnemers wordt verwacht dat ze het vak Imperatief programmeren hebben gevolgd en kunnen programmeren in C#.

Het project is gericht op eerstejaars studenten, aan het begin van hun opleiding, en bereidt hen voor de vakken die nog zullen volgen. Het project is daarom niet geschikt voor ouderejaars studenten. Wil je als ouderejaars desondanks meedoen aan het project, dan moet je voor aanvang door middel van zelfstudie je kennis van o.a. C# op het vereiste niveau brengen.


BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OUDEREJAARS STUDENTEN DIE VAN PLAN ZIJN DEZE CURSUS TE VOLGEN:

 1. Het project is niet geschikt voor ouderejaars
 2. Als je het vak 'Wiskundige technieken in de informatica' hebt gehaald, dan kan je dat niet samen met het Introductieproject opnemen in je major:

  OER 2010, art 8.1.2:
  Voor studenten die voor 1 september 2010 waren ingeschreven geldt, in afwijking van het in art. 3.5 lid 1 bepaalde, dat Wiskundige technieken in de informatica, dat tot en met het studiejaar 2009/2010 werd aangeboden, mag worden opgenomen in de major in plaats van Introduktieproject informatica of Introduktieproject gametechnologie.

Werkvorm:

Elke projectgroep bestaat uit ongeveer 5 studenten uit dezelfde tutorgroep. Eventuele ouderejaars studenten worden verdeeld over de verschillende groepen. De belangrijkste werkvorm is zelfwerkzaamheid van het team.

Het team krijgt daarnaast ondersteuning door middel van

 • regelmatige projectbijeenkomsten met de begeleider
 • enkele hoorcolleges
 • consults met experts

Het team zal het resultaat tonen bij een afsluitend symposium.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:

De introductieprojecten Informatica en Gametechnologie hebben de volgende doelstellingen:

 • Inzicht bieden in de complexiteit en de breedte van de informatica c.q de gametechnologie om zo een kader te creeren waarbinnen je onderdelen uit latere vakken kunt plaatsen, en om interesse voor die vakken verkrijgen.
 • Meer ervaring opdoen in het programmeren in het algemeen, en van games in het bijzonder (voor de gametechnologie).
 • Leren hoe (game)technologie invloed kan hebben op (game)ontwerp en (game)ontwikkeling.
 • De eerste stappen zetten in de ontwikkeling van de voor een informaticus benodigde communicatieve, reflectieve, samenwerkings- en managementvaardigheden door middel van samenwerking in een (klein) team.
 • Een orientatie bieden op de beroepspraktijk.

De informatica en gametechnologie introductieprojecten hebben grotendeels overlappende leerdoelen:

 • In het project doe je ervaring op met de basis wetenschappelijke methode van de informatica:
  • je analyseert een information processing/gametechnologie probleem
  • je modelleert en ontwerpt een oplossing
  • je realiseert het ontwerp, waarmee getoetst wordt of het ontwerp haalbaar is, door een implementatie, het gebruik van een bestaand pakket, of anderszins
  • je evalueert de resultaten
 • Je kunt projectmatig werken:
  • samenwerken in teamverband
  • plannen van werkzaamheden
  • systematisch/methodisch te werk gaan
  • professionele houding (afspraken nakomen, aan deadlines houden, etc.)
 • Je kunt je werk presenteren
  • in woord
  • in geschrift
  • met behulp van audiovisuele middelen
wijzigen?