Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Ontwerpen van interactieve systemen

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1OIS
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Human computer interaction (INFOHCI). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 6-2-2017 t/m 13-4-2017; herkansing week 27)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 210 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 13.15-15.006-14 KBG-COSMOS Christof van Nimwegen
Frans Wiering
do 11.00-12.456 KBG-PANGEA
7-13 KBG-COSMOS
do 11.00-14.0015 BBG-161
BBG-169
BBG-205
BBG-214
BBG-219
BBG-223
werkcollege groep 1 ma 15.15-17.006-14 BBG-214 Vincent Koops
studentassistent CJ
do 11.00-12.4514 RUPPERT-A
groep 2 ma 15.15-17.006-14 BBG-083 Nina Rosa
studentassistent LB
do 11.00-12.4514 RUPPERT-042
groep 3 ma 15.15-17.006-14 BBG-001 studentassistent MK
studentassistent GJ
do 11.00-12.4514 RUPPERT-PAARS
groep 4 ma 15.15-17.006-11 BBG-023 studentassistent ER
studentassistent RS
12 DDW-1.22
13 BBG-023
14 DDW-1.22
do 11.00-12.4514 UNNIK-GROEN
Inhoud:

Vaak zijn gebruikers niet tevreden over computersystemen omdat deze systemen niet goed aangepast zijn aan de wensen, doelen en vaardigheden van gebruikers. In deze inleidende cursus zul je het proces bestuderen van het ontwerpen van interactieve systemen vanuit het perspectief van human-centred design. De belangrijkste fasen van dit proces omvatten kennisverwerving over de cognitieve, perceptuele, affectieve en motorische eigenschappen van gebruikers; requirementsanalyse; conceptueel, fysiek en interactieontwerp; prototyping en evaluatie. De belangrijkste methoden voor het verzamelen van data, requirementsanalyse, ontwerp, prototyping en evaluatie worden geïntroduceerd. We zullen specifieke aspecten bespreken die van belang zijn voor het ontwerpen van websites, games, apps, en andere systemen. Op basis van de theorie ontwerpen studenten in groepen een interactieve applicatie die rekening houdt met de vereisten van human-centred design.

Disclaimer. Dit vak focust op het ontwerptraject dat vooraf gaat aan het feitelijke implementeren van een systeem. Het vak gaat dus niet over de technologie voor het bouwen van interactieve systemen. Implementatie is relatief onbelangrijk en blijft beperkt tot het maken van een eenvoudig prototype.

Trefwoorden: Mens-computer interactie, human-centred design, usability, PACT analyse, design, prototyping, evaluatie

Leerdoelen: Het belangrijkste doel van de cursus is studenten te leren interactieve systemen te ontwerpen vanuit het perspectief van de mens die met het systeem interacteert. Dit impliceert o.a. dat kennis over de cognitieve, perceptuele en motorische vaardigheden en beperkingen van gebruikers verkregen moet worden. Verder zullen requirements afgeleid moeten kunnen worden. Dit resulteert in een conceptueel design. Verschillende vormen van (re)presentatie technieken om het design te communiceren zullen behandeld worden. Verder komen aan de orde middelen om het interactieve systeem te laten doen wat het moet doen (widgets, beeldschermopbouw, interactiepatronen, etc.). Tijdens het ontwerptraject dien je steeds te evalueren of ontwerp en prototypes aan eisen en verwachtingen voldoen. Om deze doelen te realiseren moeten studenten theoretische kennis verwerven, en gebaseerd op deze kennis, zelf stapsgewijs een interactief systeem ontwerpen, daarover rapporteren en interactief prototype van het systeem presenteren.

Vaardigheden:

  • Onderzoek: we kijken hier vooral naar het formuleren van de vraagstelling van onderzoek, en het evalueren of gestelde doelen zijn bereikt.
  • Ontwerpen: hier zijn met name van belang het ontwerpen en implementeren (in prototypevorm) van het systeem.

Niveau en plaats in het curriculum: Ontwerpen van Interactieve Systemen is een bachelorvak op niveau 1. Het vak besteedt expliciet aandacht aan de relatie tussen mens en systeem, en vooral aan de wijze waarop een goede interactie met dat systeem ontworpen kan worden. Daarom is het een verplicht vak in de opleiding Informatiekunde. Voor studenten Gametechnologie is het een gebonden (context) keuzevak; voor studenten Informatica is het een context-keuzevak.

Voorkennis: Er zijn geen formele ingangseisen voor dit vak. Wel wordt er van je verwacht dat je:

  • in staat bent een interactief prototype te bouwen met behulp van eenvoudige webtechnologie, op het niveau van het vak Informatieuitwisseling;
  • in staat bent professioneel te schrijven op het niveau van het vak Mens, Maatschappij en ICT. Bij de beoordeling van rapportages worden opbouw, stijl, argumentatie, spelling, referenties, consistentie en verzorging expliciet meegewogen;
  • bereid bent om je te verdiepen in de menselijke kant van het ontwerpproces.
Literatuur:Verplicht: David Benyon. Designing Interactive Systems: A Comprehensive Guide to HCI, UX and Interaction Design. Pearson, 2014 (3e ed). ISBN13: 978-1-4479-2011-3.
Mogelijk een of meer artikelen.

Aanbevolen, als naslagwerk bij het schrijfproces: Warna Oosterbaan. Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers. Amsterdam: Prometheus, 2015 (18e druk). ISBN: 9789035142183
Werkvorm:
2 * 2 uur college en 2 uur werkcollege per week, in groepen van +/- 6 studenten. Aanwezigheid tijdens het werkcollege is verplicht. Het werkcollege wordt afgesloten met een presentatie van de projecten, waarbij het gehele team verplicht aanwezig is.
Toetsvorm:
De beoordeling is voor 50% gebaseerd op schriftelijke toetsing en voor 50% op het groepswerk. Het cijfer voor zowel de toetsing als het groepswerk dient tenminste een 5,50 te zijn om een voldoende voor het gehele vak te krijgen.
Schriftelijke toetsing:
  • Op twee momenten tijdens deze cursus zal er tijdens het hoorcollege een zogenaamde "15-minuten test" worden afgenomen, bestaande uit meerkeuzevragen over de tot dan toe behandelde stof. Met elk van deze twee tests kan maximaal één bonuspunt behaald worden voor het tentamencijfer.
  • Individueel schriftelijk tentamen over de gehele leerstof (boek, collegestof, eventuele artikelen). Dit is een gesloten-boektentamen.
Het groepswerk omvat:
  • twee inleidende opdrachten (elk 10% van het cijfer);
  • een project dat twee rapporten (elk 30% van het cijfer) en een prototype (20% van het cijfer) oplevert.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet het oorspronkelijke eindcijfer minstens een 4,0 te zijn.
Beschrijving:De docenten van het vak zijn via email uitsluitend te bereiken op het adres ois.ics@gmail.com.
wijzigen?