Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Ontwerpen van interactieve systemen

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1OIS
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Human computer interaction (INFOHCI). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 3 (week 6 t/m 16, d.w.z. 8-2-2016 t/m 22-4-2016; herkansing week 27)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 227 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Frans Wiering
Christof van Nimwegen
   
werkcollege groep 1        Vincent Koops
Lars van den Bos
   
groep 2        Frans Wiering
Tijmen de Graaf
  
groep 3        Joey van den Heuvel
 
groep 4        Melchior Keijdener
 
groep 5        Sabine Molenaar
 
groep 6        Rob de Wit
 
Inhoud:

Vaak zijn gebruikers niet tevreden over computersystemen omdat deze systemen niet goed aangepast zijn aan de wensen, doelen en vaardigheden van gebruikers. In deze inleidende cursus zul je het proces bestuderen van het ontwerpen van interactieve systemen vanuit het perspectief van human-centred design. De belangrijkste fasen van dit proces omvatten kennisverwerving over de cognitieve, perceptuele en motorische eigenschappen en beperkingen van gebruikers, requirementsanalyse, prototyping en evaluatie. De belangrijkste technieken voor het verzamelen van data, requirementsanalyse, ontwerp, prototyping en evaluatie worden beknopt geintroduceerd. We zullen specifieke aspecten bespreken die van belang zijn voor het ontwerpen van websites, games, en andere systemen. Op basis van theorie zullen studenten in groepen een interactieve applicatie ontwerpen die rekening houdt met de requirements van de eindgebruikers.

Disclaimer. Dit vak focust op het ontwerptraject dat vooraf gaat aan het feitelijke implementeren van een systeem. Het vak gaat dus niet over de technologie voor het bouwen van interactieve systemen. Implementatie is relatief onbelangrijk en blijft beperkt tot het maken van een eenvoudig prototype.

Trefwoorden: Mens-computer interactie, human-centred design, usability, PACT analyse, design, prototyping, evaluatie

Leerdoelen: Het belangrijkste doel van de cursus is studenten te leren interactieve systemen vanuit gebruikersperspectief te ontwerpen. Dit impliceert o.a. dat kennis over de cognitieve, perceptuele en motorische vaardigheden en beperkingen van gebruikers verkregen moet worden. Verder zullen requirements afgeleid moeten kunnen worden. Dit resulteert in een conceptueel design. Verschillende vormen van (re)presentatie technieken om het design te communiceren zullen behandeld worden. Verder komen aan de orde middelen om het interactieve systeem te laten doen wat het moet doen (widgets, beeldschermopbouw, etc.). Tot slot dient geƫvalueerd te worden of het ontwerp en de realisatie hiervan (in de vorm van een prototype gebouwd in bij voorbeeld HTML) aan gestelde doelen beantwoorden. Om deze doelen te realiseren moeten studenten theoretische kennis verwerven, en gebaseerd op deze kennis, zelf stapsgewijs een interactief systeem ontwerpen, daarover rapporteren en de uiteindelijke versie van het systeem presenteren.

Vaardigheden:
- Onderzoek: we kijken hier vooral naar het formuleren van de vraagstelling van onderzoek, en het evalueren of gestelde doelen zijn bereikt
- Ontwerpen: hier zijn met name van belang het ontwerpen en implementeren (in prototypevorm) van het systeem.

Niveau en plaats in het curriculum: Ontwerpen van Interactieve Systemen is een bachelorvak op niveau 1. Het vak besteedt expliciet aandacht aan de relatie mens-computersysteem, en vooral aan de wijze waarop een goede interactie met dat systeem ontworpen kan worden. Daarom is het een verplicht vak in de opleiding Informatiekunde. Voor studenten Gametechnologie is het een gebonden (context) keuzevak; voor studenten Informatica is het een context-keuzevak.

Voorkennis: Geen specifieke voorkennis vereist.

Literatuur:Verplicht: David Benyon. Designing Interactive Systems: A Comprehensive Guide to HCI, UX and Interaction Design. Pearson, 2014 (3e ed). ISBN13: 978-1-4479-2011-3.
Werkvorm:
4 uur college en 2 uur werkcollege per week, in groepen van 5-6 studenten. Aanwezigheid tijdens het werkcollege is verplicht.
Toetsvorm:
- Op twee momenten tijdens deze cursus zal er tijdens het hoorcollege een zogenaamde "15-minuten test" worden afgenomen, bestaande uit 12 meerkeuze vragen over de tot dan toe behandelde stof. Met elk van deze twee tests kan een bonuspunt behaald worden voor het tentamen cijfer.
- Individueel schriftelijk tentamen over de gehele leerstof (boek, collegestof, eventuele artikelen).
- Teamrapporten van het practicum
- Team-eindpresentatie (deelname verplicht) en prototype
De beoordeling is voor 50% gebaseerd op het schriftelijk tentamen (gesloten-boektentamen) en voor 50% op het groepswerk (de teamrapporten van het practicum, de team-eindpresentatie en het prototype). Zowel het tentamen als het groepswerk moeten tenminste 5,5 zijn om een voldoende voor het gehele vak te krijgen.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:De docenten van het vak zijn via email uitsluitend te bereiken op het adres ois.ics@gmail.com.
wijzigen?