Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Algoritmiek

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:Voor veel toepassingen is de snelheid van de gebruikte software van groot belang. Vaak betekent dit dat er, naast bijvoorbeeld snelle computers en goede compilers, efficiente algoritmen nodig zijn. In het vak Algoritmiek zullen we een aantal technieken bestuderen om efficiente algoritmen te ontwikkelen. De technieken worden geintroduceerd aan de hand van een aantal concrete problemen.
Literatuur:Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Introduction to Algorithms, second edition, MIT Press / McGraw Hill, 2001.
Werkvorm:Hoorcollege, werkcollege, en practicum.

Het practicum bestaat uit twee programmeeropgaven, waarbij geoefend wordt met de stof. De eerste opgave gaat over dynamisch programmeren; de tweede gaat over een onderwerp waarin grafen een rol spelen.

Toetsvorm:Twee deeltoetsen. Beide zijn gesloten boek, maar het gebruik van een zelf gemaakte samenvatting is wel toegestaan. Deze mag maximaal twee blaadjes (=4 kantjes, A4) zijn, handgeschreven of in een redelijke fontgrootte (minimaal 10 pt).

Beide toetsen tellen voor de helft van het eindcijfer.

De programmeeropgaven kunnen worden beoordeeld met: niet gemaakt; onvoldoende; voldoende. Beide opgaven moeten met voldoende worden beoordeeld.

De regeling rond inspanningsverplichting en herkansing kunt U op de website van het vak vinden.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Veel van de algoritmen in het college worden behandeld in het kader van een algoritmische techniek: divide-and-conquer; greedy algoritmen; dynamisch programmeren; probabilistische algoritmen. Daarbij komen verschillende algoritmen aan bod, met name ook een aantal algoritmen voor problemen op grafen, bijvoorbeeld: kortste paden, network flow. Ook worden het begrip NP-volledigheid en de benaderingsalgoritmen behandeld.
wijzigen?