Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Datastructuren voor KI

Vakcode:KI2V12009
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 23-4-2018 t/m 29-6-2018; herkansing week 28)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 0 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 13.15-15.001-5 RUPPERT-WIT Tomas Klos
7-9 RUPPERT-WIT
vr 9.00-10.452 KBG-PANGEA
4-9 KBG-PANGEA
practicum groep 1 vr 11.00-12.452 BBG-219
4-6 BBG-219
7-10 BBG-109 CLZ
groep 2 vr 11.00-12.452 BBG-205
4-5 BBG-205
6-9 BBG-112 CLZ
10 BBG-017
groep 3 vr 11.00-12.452 BBG-061
4-10 BBG-061
groep 4 vr 11.00-12.452 BBG-083
4-10 BBG-083
werkcollege groep 1 wo 15.15-17.001-5 UNNIK-220 #ica
studentassistent SB
7-9 UNNIK-220
groep 2 wo 15.15-17.001-5 RUPPERT-116 studentassistent TH
7-9 RUPPERT-116
groep 3 wo 15.15-17.001-5 DDW-1.30 studentassistent SH
7-9 DDW-1.30
groep 4 wo 15.15-17.001-5 MIN-2.02 studentassistent TO
7-9 MIN-2.02
groep 5        studentassistent DL
Periode:periode 1 (week 36 t/m 45, d.w.z. 4-9-2017 t/m 10-11-2017; herkansing week 1)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 0 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 15.15-17.001 UNNIK-GROEN Tomas Klos
2-5 BESTUURS-LIEREGG
6 RUPPERT-ROOD
7-8 BESTUURS-LIEREGG
vr 9.00-10.451 RUPPERT-040
2-4 RUPPERT-WIT
6-8 RUPPERT-WIT
practicum groep 1 vr 11.00-12.451 UNNIK-105
2 UNNIK-107
3 BBG-115 CLZ
4-6 UNNIK-107
7 RUPPERT-038
8 UNNIK-107
9 BBG-079
groep 2 vr 11.00-12.451 UNNIK-106
2 UNNIK-108
3 BBG-112 CLZ
4 UNNIK-108
5 UNNIK-106
6 UNNIK-108
7 RUPPERT-038
8-9 UNNIK-108
groep 3 vr 11.00-12.451 DDW-0.34
2-9 RUPPERT-134
werkcollege groep 1 wo 13.15-15.002-9 UNNIK-101 Tomas Klos
studentassistent TH
groep 2 wo 13.15-15.002-9 UNNIK-101 studentassistent AK
groep 3 wo 13.15-15.002-4 UNNIK-108 studentassistent SB
5 RUPPERT-C
6 RUPPERT-ROOD
7-9 UNNIK-108
groep 4 wo 13.15-15.002-4 UNNIK-108
5 RUPPERT-C
6 RUPPERT-ROOD
7-9 UNNIK-108
Inhoud:In deze cursus leert u datastructuren gebruiken aan de hand van veel voorkomende problemen in de AI. Dit loopt van eenvoudige linked lists om wachtrijen te modelleren, via priority queues om wachtrijen met prioriteiten te modelleren, tot datastructuren om b.v. kortste paden in grafen te vinden. Ter vergelijking van de algoritmen op deze datastructuren wordt ook de complexiteit van de diverse algoritmen en operaties besproken.
Literatuur:T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, Introduction to Algorithms, Third Edition, MIT Press / McGraw-Hill Book Company, 2009.
Werkvorm:Elke week twee hoorcolleges, één werkcollege en één practicum.
Toetsvorm:Eén tentamen (in twee delen), zes huiswerkopdrachten en zeven programmeeropdrachten,
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?