Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Datastructuren voor KI

Vakcode:KI2V12009
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 1 (week 36 t/m 45, d.w.z. 5-9-2016 t/m 11-11-2016; herkansing week 1)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 0 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Tomas Klos
practicum          Tomas Klos
groep 1        studentassistent SB
groep 2        studentassistent MO
groep 3        studentassistent SB
groep 4        studentassistent MO
werkcollege          Tomas Klos
groep 1        studentassistent SB
groep 2        studentassistent MO
groep 3        studentassistent SB
groep 4        studentassistent MO
Inhoud:In deze cursus leert u datastructuren gebruiken aan de hand van veel voorkomende problemen in de AI. Dit loopt van eenvoudige linked lists om wachtrijen te modelleren, via priority queues om wachtrijen met prioriteiten te modelleren, tot datastructuren om b.v. kortste paden in grafen te vinden. Ter vergelijking van de algoritmen op deze datastructuren wordt ook de complexiteit van de diverse algoritmen en operaties besproken.
Literatuur:T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, Introduction to Algorithms, Third Edition, MIT Press / McGraw-Hill Book Company, 2009.
Werkvorm:Elke week twee hoorcolleges, één werkcollege en één practicum.
Toetsvorm:Eén tentamen (in twee delen), zes huiswerkopdrachten en zeven programmeeropdrachten,
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet het eindcijfer een 4 of een 5 zijn. Je krijgt pas een eindcijfer als je voldoende onderdelen hebt afgerond. Als je een bepaald minimum aan onderdelen hebt afgerond, mag je ontbrekende onderdelen aanvullen. Details van deze regeling staan in de studiehandleiding van het vak.
wijzigen?